Melding over uw buurt en overlast

Ziet u op straat of in een park iets waarvan u wilt dat het gemaakt of opgeruimd wordt, dan kunt u dat bij de gemeente melden.

Denk aan:

  • Volle container/gedumpt afval
  • Melding groen
  • Overlast personen of horeca

Een onveilige verkeerssituatie kunt u melden via het contactformulier.

Geluid-, licht- of geuroverlast

Hebt u overlast van een bedrijf in uw directe leefomgeving? Bijvoorbeeld geluid- of geuroverlast, bodem- of luchtverontreiniging? U kunt dit via het online klachtenformulier (met DigiD) melden bij de Omgevingsdienst West-Holland of bij de Milieutelefoon. Dit loket is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Het telefoonnummer is 0888 – 333 555 (lokaal tarief). De Omgevingsdienst West-Holland behandelt geen meldingen over geluidsoverlast niet afkomstig van bedrijvigheid (voorbeeld: bouwlocaties, vliegtuiglawaai, meeuwenoverlast of particulieren).
Hebt u overlast van geluid in de openbare ruimte dat niet afkomstig is van een bedrijf dan kunt u een melding openbare ruimte indienen.

MijnGemeente-app

Ziet u vuilnis op straat, een losse stoeptegel of een kapotte lantaarnpaal? Meldt u dit dan bij de gemeente Leiden via de MijnGemeente app. Door een melding te doen, helpt u mee met het onderhoud van de stad. De MijnGemeente app is ontwikkeld voor smartphones die werken op basis van iOS of Android. U kunt de app zelf op uw smartphone downloaden. De MijnGemeente app kunt u downloaden in de App store en de Google Play Store.

Spoed of overlast buiten kantooruren

  • Bij spoed tijdens kantooruren: 14071.
  • Overlast van horeca: 071 – 516 70 15.
  • Overlast van personen: 0900 – 8844.
  • Bij noodgevallen: 112.