Meeuwenoverlast beperken

Meeuwen kunnen overlast veroorzaken in de stad, vooral tijdens de broedperiode van halverwege april tot en met augustus.

Dit kunt u doen

Voorkomen dat meeuwen op daken een nest bouwen en eieren leggen is nog altijd dé manier om meeuwenoverlast te verminderen:

  • Een schoon dak is niet aantrekkelijk voor meeuwen. Haal daarom op een dak met kiezels oude meeuwennesten weg en verwijder bladeren en ander organisch materiaal en spoel goed schoon met water. Voor het schoonmaken hebt u vuilniszakken, een bezem/borstel, een emmer water en eventueel een hark nodig. Hebt u een groen dak? Dan is de kans een stuk kleiner dat een meeuw op uw dak gaat broeden. Groene daken houden water vast en als de eieren nat worden komen ze niet uit. In het document meeuwennesten voorkomen vindt u meer informatie over het schoonhouden van daken.
  • Bespreek zo nodig de overlast met uw buren en maak samen afspraken over het onaantrekkelijk maken van de daken. Zo kunt u ook, samen met buren, actie ondernemen om pinnen en netten te plaatsen op de daken. Er zijn verschillende gespecialiseerde bedrijven die kunnen helpen bij het installeren van meeuwenwering.
  • Voer meeuwen niet. Lees ook de pagina voederverbod.
  • Gooi vuilniszakken weg in de (ondergrondse)container. Meeuwen scheuren vuilniszakken op straat open op zoek naar voedsel.

Meeuwen zijn beschermd onder de Europese Vogelrichtlijn, in Nederland vertaald in de Wet natuurbescherming. Dit betekent dat zonder uitdrukkelijke toestemming nooit schade mag worden toegebracht aan vogels en hun nesten. Het toebrengen van schade aan meeuwen en/of hun nesten zonder deze toestemming is een strafbaar feit (economisch delict), waarvoor hoge boetes gelden.

Veelgestelde vragen

Waarom wisselt de gemeente Leiden geen meeuweneieren meer?

In het verleden heeft de gemeente Leiden een ontheffing gekregen van de wet Natuurbescherming om onderzoek te doen naar maatregelen om meeuwenoverlast tegen te gaan. Een van de maatregelen was het wisselen van meeuweneieren. Het onderzoek is in 2020 afgerond en de ontheffing is vervallen. De gemeente mag de eieren dus niet meer weghalen.

Waarom heeft de gemeente geen nieuwe ontheffing?

Omdat het onderzoek is afgelopen.  Het is heel moeilijk om een ontheffing te krijgen. De gemeente Leiden is van plan om met meerdere gemeenten een nieuwe ontheffing aan te vragen. Alleen de grond waarop de huidige ontheffing is verleend, onderzoek, is na deze periode vervallen. Andere gronden voor een dergelijke ontheffing zijn:  

  • Volksgezondheid en openbare veiligheid;  
  • Veiligheid van het luchtverkeer