Klacht indienen over de gemeente

Bent u ontevreden over hoe u bent behandeld door een ambtenaar of de gemeentelijke organisatie? Dan kunt u een klacht indienen.

U kunt uw klacht tegen de gemeente online indienen. U hebt hiervoor uw DigiD nodig.

Meldingen over bijvoorbeeld afval (container niet geleegd, zwerfvuil, etc.), kapotte straatverlichting of overlast van een bedrijf kunt u doen via de pagina meldingen en overlast.

Uw klacht anders indienen

Wilt of kunt u uw klacht niet online indienen? U kunt uw klacht ook telefonisch of per brief indienen.

Bellen over uw klacht

U kunt uw klacht ook telefonisch indienen. Bel hiervoor 14 071 en vraag naar een klachtenambtenaar. Deze noteert uw klacht. Daarna neemt de gemeente de klacht verder in behandeling.

Brief met uw klacht

U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen. Stuur een brief naar het college van burgemeester en wethouders. In uw schriftelijke klacht staat:

  • de datum van de brief
  • uw naam, adres en eventueel uw telefoonnummer e-mailadres
  • de datum van de gebeurtenis waarover de klacht gaat
  • een omschrijving van de gebeurtenis waarover u klaagt.
  • wat de gemeente volgens u moet doen met de klacht
  • uw handtekening

Hoelang duurt het?

De gemeente neemt de klacht in behandeling. De klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.

Klachtenreglement

Bekijk het klachtenreglement van de gemeente Leiden via overheid.nl.