Gemeente aansprakelijk stellen voor schade

Hebt u schade en bent u van mening dat de gemeente hiervoor aansprakelijk is? Dan kunt u hiervoor de gemeente aansprakelijk stellen.

Voorwaarden

De schade moet zijn ontstaan door een fout of gebrek die de gemeente kan worden toegerekend.

Aanvragen

Dien een claim in door de gemeente per brief aansprakelijk te stellen. Of vul hier onder het schademeldingsformulier in.
De gemeente beoordeelt uw claim. Vindt de gemeente ook dat zij aansprakelijk is? Dan krijgt u de schade vergoed.

Vermeld bij uw claim altijd:

  • omschrijving van de gebeurtenis (met plaats, datum en tijd).
  • inschatting van de hoogte van de schade.

Voeg – als u dit heeft – ook de volgende informatie als bijlage toe:

  • verklaring van het voorval, bijvoorbeeld een proces-verbaal van de politie, of getuigenverklaringen.
  • naam en contactgegevens van getuige, of getuigen.
  • foto’s van de situatie.

Hoelang duurt het?

De klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld. Wijst de gemeente uw claim af? Dan kunt u daar tegen in beroep gaan.