Melding over uw buurt en overlast

Ziet u op straat of in een park iets waarvan u wilt dat het gemaakt of opgeruimd wordt, dan kunt u dat bij de gemeente melden.

Denk aan:

  • volle container/gedumpt afval
  • melding groen
  • overlast personen of horeca

Doe een melding

Een onveilige verkeerssituatie kunt u melden via het contactformulier.

Geluid-, licht- of geuroverlast afkomstig van een bedrijf.

Hebt u overlast van een bedrijf in uw directe leefomgeving? bijvoorbeeld geluid- of geuroverlast, bodem- of luchtverontreiniging? U kunt dit via het online klachtenformulier melden bij de Omgevingsdienst West of bij de Milieutelefoon. Dit loket is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Het telefoonnummer is 0888 – 333 555 (lokaal tarief). De Omgevingsdienst West-Holland behandelt geen meldingen over geluidoverlast niet afkomstig van bedrijvigheid (voorbeeld: bouwlocaties, vliegtuiglawaai, meeuwenoverlast of particulieren).
Hebt u overlast van geluid in de openbare ruimte dat niet afkomstig is van een bedrijf dan kunt u een melding openbare ruimte indienen.  

MijnGemeente-app

Ziet u vuilnis op straat, een losse stoeptegel of een kapotte lantaarnpaal? Meldt u dit dan bij de gemeente Leiden via de MijnGemeente app. Door een melding te doen, helpt u mee met het onderhoud van de stad. De MijnGemeente app is ontwikkeld voor smartphones die werken op basis van iOS of Android. U kunt de app zelf op uw smartphone downloaden. De MijnGemeente app kunt u downloaden in de App store en de Google Play Store.

Spoed of overlast buiten kantooruren

  • bij spoed tijdens kantooruren: 14071
  • overlast van horeca: 071 - 516 70 15.
  • overlast van personen: 0900-8844.
  • Bij noodgevallen: 112.