Meeuwenoverlast beperken

Meeuwen kunnen overlast veroorzaken in de stad, vooral tijdens de broedperiode van halverwege april tot en met augustus.

Dit kunt u doen

Voorkomen dat meeuwen op daken een nest bouwen en eieren leggen is nog altijd dé manier om meeuwenoverlast te verminderen:

  • Een schoon dak is niet aantrekkelijk voor meeuwen. Haal daarom op een dak met kiezels oude meeuwennesten weg en verwijder bladeren en ander organisch materiaal en spoel goed schoon met water. Voor het schoonmaken heeft u vuilniszakken, een bezem/borstel, een emmer water en eventueel een hark nodig. Heeft u een groen dak? Dan is de kans een stuk kleiner dat een meeuw op uw dak gaat broeden. Groene daken houden water vast en als de eieren nat worden komen ze niet uit. In het document meeuwennesten voorkomen (pdf, 159 kb) vindt u meer informatie over het schoonhouden van daken.
  • Bespreek zo nodig de overlast met uw buren en maak samen afspraken over het onaantrekkelijk maken van de daken. Zo kunt u ook, samen met buren, actie ondernemen om pinnen en netten te plaatsen op de daken. Er zijn verschillende gespecialiseerde bedrijven die kunnen helpen bij het installeren van meeuwenwering.
  • Voer meeuwen niet.
  • Gooi vuilniszakken weg in de (ondergrondse)container. Meeuwen scheuren vuilniszakken op straat open op zoek naar voedsel.

Melding maken van verstoring meeuwen of meeuwennesten?

Meeuwen zijn beschermd onder de Europese Vogelrichtlijn, in Nederland vertaald in de Wet natuurbescherming. Dit betekent dat zonder uitdrukkelijke toestemming nooit schade mag worden toegebracht aan vogels en hun nesten. Het toebrengen van schade aan meeuwen en/of hun nesten zonder deze toestemming is een strafbaar feit (economisch delict), waarvoor hoge boetes gelden.

Ziet u dat de Wet natuurbescherming wordt overtreden? Meld dit bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ).

Veel gestelde vragen