Vrijstelling leerplicht

Elk kind in Nederland is verplicht om vanaf zijn 5e jaar naar school te gaan. Dat staat in de Leerplichtwet. Wilt u vrij vragen voor uw kind buiten de normale vrije dagen om? Dien dan een verzoek in bij de directeur van de school van uw kind.

Wilt u meer dan 10 dagen vrij vragen vanwege gewichtige omstandigheden? Neem dan contact op met het  Regionaal Bureau Leerplicht.