Subsidie onderwijsinnovatie

De gemeente Leiden investeert in goed onderwijs. Bijvoorbeeld door partners te verbinden, samen te vernieuwen en te verdiepen. Hiervoor stelt de gemeente jaarlijks een Onderwijsinnovatiesubsidie beschikbaar.

Iedereen met een innovatief plan voor het Leidse onderwijs kan hiervoor een aanvraag doen via het bestuur van hun Leidse onderwijsinstelling.

Voorwaarden

  • U kunt de subsidie 1 keer voor een bepaald project aanvragen.
  • U werkt samen met minimaal 1 andere onderwijspartner: de hoofdaanvrager moet een onderwijsinstelling in Leiden zijn. Hieronder vallen ook Leidse musea en stichtingen die zich bezighouden met onderwijs (ontwikkeling).
  • Uw project maakt gebruik van minimaal 50% cofinanciering. De cofinanciering mag ook in manuren zijn. U moet dan goed uitleggen waarom u dit wilt. Voorbeelden voor cofinanciering zijn fondsen en sponsoring zoals Fonds 1818 of het Leraren OntwikkelFonds.
  • U mag de subsidie voor maximaal 5% van het subsidiebedrag aan materiaalkosten gebruiken.
  • U zorgt ervoor dat het project zich verder kan ontwikkelen nadat de subsidieperiode is afgelopen.

Innovatief

Uw project moet daarnaast op 1 of meer van de volgende punten innovatief zijn:

  • Thema: u maakt duidelijk welk probleem u oplost met uw project en welke kansen u benut. Voorbeeld: digitalisering van het onderwijs.
  • Proces: om een innovatie op gang te brengen, kan het helpen om processen binnen of tussen organisaties anders in te richten of vorm te geven. Uw project laat zien hoe dat kan.
  • Kennisdeling: uw project helpt mee aan het ontwikkelen en versterken van een structurele cultuur van kennisdeling en innovatie.

Beoordeling aanvraag

Een externe beoordelingscommissie beoordeelt de aanvragen. Deze commissie bestaat uit verschillende experts uit het onderwijs en 1 persoon van de gemeente Leiden.

Vul het formulier in

Als uw project voldoet aan de voorwaarden vul dan het formulier voor de aanvraag (pdf, 240 kb) in. Om de aanvraag officieel te maken moet het ingevulde formulier als bijlage meegestuurd worden met de aanvraag via E-Herkenning.

Evaluatie

Op dit moment loopt er een evaluatie van de eerste drie subsidieronden. De uitkomsten volgen in de loop van het schooljaar 2019 - 2020 en bepalen hoe de subsidie verder gaat.