Subsidie Onderwijsinnovatie

De gemeente Leiden investeert in goed onderwijs. Bijvoorbeeld door partners te verbinden, samen te vernieuwen en te verdiepen. Hiervoor stelt de gemeente een Onderwijsinnovatiesubsidie beschikbaar.

Iedereen met een innovatief plan voor het Leidse onderwijs kan hiervoor een aanvraag doen via het bestuur van hun Leidse onderwijsinstelling.

Er is 1 aanvraagronde per 2 jaar.

Doel

Het belangrijkste doel van de innovatiesubsidie is om vernieuwing in het onderwijs aan te jagen door het stimuleren van samenwerking en kennisdeling.

Evaluatie en inspiratie

De evaluatie na de eerste drie subsidierondes (2017-2019) heeft geleid tot de volgende aantal aanpassingen.

  • Sinds 2020 is er elke 2 jaar een innovatiesubsidieronde in plaats van elk jaar. Op deze manier geven we projecten meer ruimte om iets uit te proberen
  • De toegekende projecten ontmoeten elkaar via innoveren met LEF. Deze inhoudelijke ontmoeting biedt ons de kans om met en van elkaar te leren en samen tot meer impact voor het onderwijs te komen
  • Innovatieprojecten worden via een praktijkervaring gedeeld op Onderwijs in de Leidse Regio, zodat het Leidse onderwijs breed zich kan laten informeren en inspireren

Een volledig overzicht van alle tot nu toe toegekende subsidies vindt u onder het kopje toegekende subsidies onderaan deze pagina.