Subsidie onderwijsinnovatie

De gemeente Leiden investeert in goed onderwijs. Bijvoorbeeld door partners te verbinden, samen te vernieuwen en te verdiepen. Hiervoor stelt de gemeente jaarlijks een Onderwijsinnovatiesubsidie beschikbaar.

Iedereen met een innovatief plan voor het Leidse onderwijs kan hiervoor een aanvraag doen via het bestuur van hun Leidse onderwijsinstelling. Onder een onderwijsinstelling vallen ook de Leidse musea en stichtingen die zich bezig houden met onderwijs ontwikkeling.

Voorwaarden

  • U kunt de subsidie 1 keer voor een bepaald project aanvragen.
  • U werkt samen met minimaal 1 andere onderwijspartner: de hoofdaanvrager moet een onderwijsinstelling in Leiden zijn. Hieronder vallen ook Leidse musea en stichtingen die zich bezig hoeuden met onderwijs (ontwikkeling).
  • Uw project maakt gebruik van minimaal 50% cofinanciering. De cofinanciering mag ook in manuren zijn. U moet dan goed uitleggen waarom u dit wilt. Voorbeelden voor cofinanciering zijn fondsen en sponsoring zoals Fonds 1818 of het Leraren OntwikkelFonds.
  • U mag de subsidie voor maximaal 5% van de totale begroting aan materiaalkosten gebruiken.
  • U zorgt ervoor dat het project zich verder kan ontwikkelen nadat de subsidieperiode is afgelopen.

Uw project moet daarnaast op 1 of meer van de volgende punten innovatief zijn:

  • Thema: u maakt duidelijk welk probleem u oplost met uw project en welke kansen u benut. Voorbeeld: digitalisering van het onderwijs.
  • Proces: om een innovatie op gang te brengen, kan het helpen om processen binnen of tussen organisaties anders in te richten of vorm te geven. Uw project laat zien hoe dat kan.
  • Kennisdeling: uw project helpt mee aan het ontwikkelen en versterken van een structurele cultuur van kennisdeling en innovatie.

Beoordeling aanvraag

Een externe beoordelingscommissie beoordeelt de aanvragen. Deze commissie bestaat uit verschillende experts uit het onderwijs.

Vul het formulier in

Als uw project voldoet aan de voorwaarden vul dan het formulier voor de aanvraag in. Om de aanvraag officieel te maken moet het ingevulde formulier (docx, 36 kb) als bijlage meegestuurd worden met de aanvraag via E-Herkenning.