Subsidie Onderwijsinnovatie

De gemeente Leiden investeert in goed onderwijs. Bijvoorbeeld door partners te verbinden, samen te vernieuwen en te verdiepen. Hiervoor stelt de gemeente een Onderwijsinnovatiesubsidie beschikbaar.

Iedereen met een innovatief plan voor het Leidse onderwijs kan hiervoor een aanvraag doen via het bestuur van hun Leidse onderwijsinstelling.

Vanaf 2020 werken we met 1 aanvraagronde per 2 jaar.
In mei 2022 ontvingen twintig plannen de subsidie Onderwijsinnovatie (zie hieronder bij Toegekende subsidies).

Doel

Het belangrijkste doel van de innovatiesubsidie is om vernieuwing in het onderwijs aan te jagen door het stimuleren van samenwerking en kennisdeling.

Evaluatie

In de eerste drie subsidierondes (2017-2019) zijn 56 innovatieprojecten gestart. Deze subsidierondes zijn geëvalueerd. Een van de conclusies uit de evaluatie is dat de samenwerking enorm is toegenomen in het Leidse onderwijs.

Sinds 2020 ligt de focus op hoe gestarte initiatieven nog beter een plek krijgen in het onderwijs en hoe nog meer onderwijspartners kunnen profiteren van eerder gestarte initiatieven. Dit betekent dat inzet van de innovatiesubsidie meer van aanjagen richting verdiepen verschuift.