Leerlingenvervoer

Soms is het lastig voor ouders of verzorgers om hun kind zelf naar school te brengen. Bijvoorbeeld als de afstand van huis naar school erg groot is. Ook kinderen met een handicap kunnen in aanmerking komen voor het leerlingenvervoer. Soms is een vergoeding voor leerlingenvervoer mogelijk. Ook is er een combinatie van vervoer mogelijk.

Voorwaarden

  • Uw kind volgt onderwijs aan een bijzondere basisschool, een speciale basisschool, een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs of kan door een handicap alleen met aangepast vervoer naar school.
  • Uw kind woont minstens 6 kilometer van zijn school vandaan volgens de kortste route van de ANWB-routeplanner. Deze voorwaarde geldt niet voor kinderen die mytyl-tyltylonderwijs volgen of die alleen om medische redenen naar een speciale school gaan. Mytyl-onderwijs is onderwijs voor kinderen met een lichamelijke handicap. Tyltyl-onderwijs is onderwijs voor kinderen met een lichamelijke en geestelijke handicap

Vormen van vervoer

U kunt leerlingenvervoer in 2 vormen krijgen:

  • gemeente regelt aangepast vervoer voor uw kind
  • gemeente vergoedt kosten van openbaar vervoer met begeleiding of van eigen vervoer

Ook een een combinatie van eigen vervoer en aangepast vervoer/taxivervoer is mogelijk. Welke vorm u krijgt, hangt af van uw situatie.