Soorten kinderopvang

Er bestaan verschillende vormen van kinderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Voor sommige vormen kunt u kinderopvangtoeslag krijgen. De gemeente Leiden houdt samen met de GGD toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang.

  • Kinderdagverblijf: voor kinderen vanaf 10 weken, tot zij naar de basisschool gaan. Kinderen kunnen er 1 of meerdere dagdelen terecht. Ouders kunnen vaak kinderopvangtoeslag krijgen.
  • Peuterspeelzaal: voor kinderen vanaf 2 jaar, tot zij naar de basisschool gaan. Kinderen kunnen op vaste dagdelen komen spelen. Stichting Peuterspeelzalen Leiden heeft verschillende peuterspeelzalen in de gemeente Leiden.
  • Gastouderopvang: kinderen worden door gastouders in het huis van de gastouder opgevangen. Er kunnen maximaal 6 kinderen terecht. Ouders kunnen vaak kinderopvangtoeslag krijgen.
  • Buitenschoolse opvang: voor kinderen die naar de basisschool gaan. Kinderen worden opgevangen voor en na schooltijd, tijdens vrije dagen en in de schoolvakanties. Ouders kunnen vaak kinderopvangtoeslag krijgen.
  • Tussenschoolse opvang: opvang tussen de middag voor kinderen die naar de basisschool gaan. De school is hiervoor verantwoordelijk.