Aangifte van overlijden doen

Is er iemand overleden? Dan registreert de gemeente waar diegene gestorven is het overlijden. Vervolgens wordt er een ‘verlof tot begraven of cremeren’ afgegeven. Dat is de toestemming voor begraven of cremeren.

Meestal doet de uitvaartondernemer de aangifte van het overlijden. Bent u nabestaande en wilt u zelf de aangifte doen? Bel dan 14 071 om een afspraak te maken om naar de balie te komen.

Uittreksel akte van overlijden

De gemeente geeft ook een uittreksel van de akte van overlijden af. Dit uittreksel hebben nabestaanden nodig om na een overlijden allerlei formele zaken te kunnen regelen. De uitvaartondernemer geeft dit uittreksel aan de nabestaanden.

U kunt ook zelf een overlijdensakte aanvragen.

Uitstel van begraven of crematie

Een begrafenis of crematie moet in Nederland uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden plaatsvinden. Maar soms is er meer tijd nodig. Bijvoorbeeld omdat de overledene naar het buitenland vervoerd moet worden. Of omdat er voor de uitvaart familie uit het buitenland moet overkomen. Bij de aangifte van het overlijden wordt dan ‘uitstel van begraven of crematie’ aangevraagd.

Vragen?

Hebt u vragen over de aangifte van overlijden? Stel ze aan uw uitvaartondernemer.

Voor uitvaartondernemers

U kunt online aangifte doen van overlijden met eHerkenning (betrouwbaarheidsniveau 2+).
Alleen bij een kind dat levenloos geboren is of kort na de geboorte is overleden, kan dat niet. Maak in dat geval via telefoonnummer 14 071 een afspraak om bij de balie aangifte te doen.

Aangifte doen

Na uw online aangifte maakt een medewerker van de afdeling Burgerzaken de overlijdensakte op. U krijgt de verloven per mail. U ontvangt deze uiterlijk de dag voordat de uitvaart is. De gevraagde uittreksels krijgt u per post.   

In stappen:  

  • Klik op de knop ‘Aangifte doen van overlijden’ onderaan deze pagina.
  • Log in met uw eHerkenning met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+.
  • Vul per aangifte de gevraagde gegevens in en voeg de gevraagde bijlagen toe.
  • Betaal de aangifte meteen met iDEAL, mastercard of VISA.  
  • Hebt u een B-verklaring (verklaring van doodsoorzaak) van de arts ontvangen? Stop dan de dichte envelop in een eigen envelop en verstuur hem zonder postzegel naar de gemeente: Gemeente Leiden, Unit Burgerzaken, Antwoordnummer 10134, 2300 VB Leiden.
  • Wij mailen u na aangifte de benodigde verloven en de uittreksels. De uittreksels krijgt u ook met de post.      

U kunt per formulier maar 1 aangifte van overlijden doen. Let op: de documenten die u daarbij moet toevoegen, mogen bij elkaar niet groter zijn dan 20 MB per formulier.