Huwelijk en partnerschap

U wilt gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. De eerste stap is de melding voorgenomen huwelijk (vroeger: in ondertrouw gaan). U doet de melding voorgenomen huwelijk online. Bekijk de informatie over trouwen in Leiden en doe de melding voorgenomen huwelijk op tijd.

Na de melding voorgenomen huwelijk of partnerschap neemt de gemeente binnen 10 werkdagen (telefonisch) contact met u op. Vanaf dat moment kunt u na 8 weken trouwen. Na 1 jaar vervalt de melding van uw huwelijk.

Welke keuzes maakt u voordat u melding doet?

Zorg dat u voor u het formulier invult de volgende keuzes al hebt gemaakt:

 • Welke ceremonie kiest u?
 • Op welke datum en de tijd wilt u trouwen?
 • Op welke trouwlocatie wilt u trouwen?
 • Welke trouwambtenaar heeft uw voorkeur?
 • Wie zijn uw getuigen? Uw getuigen zijn meerderjarig. Het zijn er minimaal 2 en maximaal 4.

Welke documenten hebt u nodig?

 • Van uw getuigen hebt u kopieën van hun identiteitsbewijzen nodig. Aan het eind van het formulier voegt u die toe.
 • Bent u niet-Nederlander? Dan kan de gemeente u vragen om een originele ongehuwdverklaring.
 • Controleer of uw geboorteakte is geregistreerd. Dat doet u op mijn.overheid.nl Onder ‘Identiteit’ staan bij ‘Familie’ de gegevens van uw ouders als dit zo is.

Om de melding voorgenomen huwelijk te kunnen doen hebt u van beide partners de DigiD nodig.

Is het voor u niet mogelijk om de aankondiging van uw huwelijk online te doen? Bel dan 14 071.

Hoe doet u melding vanuit het buitenland?

 • Woont uw partner in het buitenland en kunt u daardoor de melding voorgenomen huwelijk niet online doen? Bel dan 14 071 voor een afspraak.
 • Heeft 1 van u de Nederlandse nationaliteit en woont u allebei in het buitenland? En wilt u in Leiden trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? Dan doet u uw melding voorgenomen huwelijk in de gemeente Den Haag.

Wilt u buiten Leiden trouwen?

Woont u in Leiden, maar wilt u in een andere gemeente trouwen? Kondig uw verbintenis dan bij die gemeente aan.

U hoeft uw huwelijk of geregistreerd partnerschap daarna niet zelf aan de gemeente Leiden door te geven. Die informatie krijgt de gemeente via de Basisregistratie Personen (BRP).

Snel trouwen vanwege ziekte

Is één van u ernstig ziek en is het uw wens om te trouwen? Via een spoedhuwelijk is het mogelijk om binnen 24 uur te trouwen.

De volgende voorwaarden gelden voor een spoedhuwelijk:

 • U bent ernstig ziek. Of uw partner is ernstig ziek. Of één van u ondergaat binnenkort een zeer riskante operatie of behandeling.
 • U hebt een verklaring van uw arts waaruit deze ernstige ziekte of die riskante behandeling of operatie blijkt.
 • Er is toestemming nodig van de Officier van Justitie. De gemeente Leiden vraagt deze toestemming aan op basis van de verklaring van uw arts.
 • Er moeten 6 getuigen bij het huwelijk aanwezig zijn. Behalve als het spoedhuwelijk op een officiële trouwlocatie kan plaatsvinden. Dan moeten er 4 getuigen aanwezig zijn.

Bel 14 071 om een spoedhuwelijk te regelen.

Meer informatie