Echtscheiding laten registreren

Bent u gescheiden? En is de echtscheiding officieel? Dan moet u dat laten registreren in de gemeente waar u getrouwd bent. Dat geldt ook voor een ontbinding van uw geregistreerd partnerschap.

Voor het ontbinden van een huwelijk is altijd een uitspraak van een rechter nodig.

Hebt u een geregistreerd partnerschap en hebt u minderjarige kinderen? Dan is voor het ontbinden van het partnerschap ook een uitspraak van de rechter nodig.

Heeft de rechter uitspraak gedaan?

 • U vraagt uw advocaat om uw echtscheiding of de ontbinding van uw partnerschap te laten registreren.
 • Uw advocaat vraagt aan de gemeente waar u bent getrouwd om uw echtscheiding te registreren. Dit vraagt uw advocaat binnen 6 maanden na de uitspraak van de rechter. Dit geldt ook voor de ontbinding van uw partnerschap.
 • Is er geen beroep op de uitspraak meer mogelijk? Dan registreert de gemeente uw echtscheiding of de ontbinding van uw partnerschap.
 • Uw huwelijk of partnerschap is ontbonden.

Na uitspraak door de rechter, stuurt uw advocaat de volgende stukken aan de gemeente:

 • Uw schriftelijke verzoek tot inschrijving van de echtscheiding .
 • Een afschrift van de echtscheidingsbeschikking of beëindigingsovereenkomst.
 • Een verklaring van de griffier van de rechtbank dat er geen beroep is aangetekend tegen de echtscheidingsbeschikking of beëindigingsovereenkomst.

Geregistreerd partnerschap zonder minderjarige kinderen?

Hebt u geen minderjarige kinderen? Dan kunt u uw geregistreerd partnerschap zonder tussenkomst van de rechter laten beëindigen als u dat allebei wilt.

 • U vraagt uw advocaat of notaris de ontbinding van uw geregistreerd partnerschap te laten registreren.
 • Uw advocaat of notaris vraagt aan de gemeente waar uw partnerschap is geregistreerd om de ontbinding te registreren. Uw advocaat of notaris vraagt dit binnen 3 maanden na de het opstellen van de beëindigingsovereenkomst.
 • De gemeente registreert de ontbinding van uw partnerschap.
 • Uw partnerschap is ontbonden.

Hierna stuurt uw advocaat of notaris de volgende stukken naar de gemeente:

 • Uw schriftelijke verzoek tot inschrijving van de ontbinding van uw partnerschap.
 • Een afschrift van de beëindigingsovereenkomst.

Hoelang duurt het?

De gemeente registreert een echtscheiding of ontbinding zo snel mogelijk nadat de documenten ontvangen zijn. De datum op de echtscheidingsbeschikking of de beëindigingsovereenkomst geldt als echtscheidingsdatum.

Meer informatie

Op de website van de Rijksoverheid staat meer informatie over scheiden en uit elkaar gaan.