Kind erkennen

Niet getrouwd en geen geregistreerd partnerschap? Dan kunt u als vader of duomoeder het kind erkennen. U wordt dan, net als de biologische moeder, de juridische vader of moeder van het kind. Een kind erkennen kan bij elke gemeente in Nederland. Het maakt niet uit waar het kind is geboren of waar het nu woont.

Ouderlijk gezag regelen

Erkent u als ongehuwde of niet-geregistreerde partner een kind? Dan krijgt u automatisch het gezamenlijk gezag met de moeder. Er zijn uitzonderingen

Achternaam kiezen

Ouders mogen voor het kind de achternaam kiezen. Bekijk de pagina achternaam kiezen voor uw kind voor de mogelijkheden.

Voorwaarden

Wilt u een kind erkennen? Daar gelden regels voor.

 • U bent 16 jaar of ouder.
 • U hebt toestemming van de biologische moeder om het kind te erkennen. Bij de erkenning van een 1e kind is de moeder ook zelf aanwezig.
 • Het kind is nog niet door iemand anders erkend. De moeder was op het moment van de geboorte niet met iemand anders getrouwd. Zij had op dat moment ook niet met iemand anders een geregistreerd partnerschap.
 • U kunt een kind niet erkennen als u niet met de moeder mag trouwen. Bijvoorbeeld omdat u een bloedverwant van de moeder bent.
 • U mag getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders dan de biologische moeder.
 • Staat u onder curatele? Dan moet de kantonrechter toestemming geven voor de erkenning.
 • Een overleden kind kunt u niet erkennen.

Afspraak maken

Bel 14 071 om een afspraak te maken. Kom op de dag van de afspraak naar de balie in het Stadskantoor.

Meenemen

 • Identiteitsbewijs.
 • Geboorteakte van het kind, als hij of zij in een andere gemeente dan Leiden is geboren.
 • Ingevuld toestemmingsformulier van de moeder. Dit geldt alleen bij erkenning van het 2e kind en volgende kinderen. Bij erkenning van het 1e kind moet de moeder bij de afspraak aanwezig zijn.
 • Hebt u als volwassene in het buitenland gewoond? Soms moet u dan laten zien dat u niet getrouwd bent in het buitenland. Bijvoorbeeld met een verklaring van de ambassade.

De erkenning kan meestal meteen aan de balie geregeld worden.

Kosten

Een kind erkennen is gratis.

Ongetrouwde ouders kunnen hun kind al voor de geboorte laten erkennen door de vader of duomoeder. Dit heet ‘erkenning ongeboren vrucht’. De gemeente Leiden controleert uw gegevens. Bijvoorbeeld of u niet met iemand anders bent getrouwd. Daarna maakt de gemeente de ‘akte van erkenning van een ongeboren vrucht’ op. De moeder moet toestemming geven voor de erkenning. Als het kindje wordt geboren, is de erkenner de juridische ouder.

Erkenning van 1e kind

Bij de erkenning van een 1e kind moet ook altijd de moeder aanwezig zijn. De erkenning kan al vanaf het begin van de zwangerschap.

Erkenning van 2e en volgende kinderen

Bij het 2e kind en bij volgende kinderen kan de moeder schriftelijk toestemming geven. Dit kan digitaal. Zowel degene die het kind erkent als de moeder, loggen in met DigiD op dit formulier: Toestemming moeder voor erkenning met DigiD

Vervolgstappen

 • U krijgt per e-mail een ontvangstbevestiging na het versturen van het formulier.
 • In de ontvangstbevestiging staat een zaaknummer. Zorg dat degene die het kind gaat erkennen, deze mail met het zaaknummer bewaart.
 • Degene die het kind gaat erkennen, maakt een afspraak om naar het Stadskantoor te komen. U belt hiervoor naar 14 071.
 • Neem de mail met het zaaknummer mee naar uw afspraak op het Stadskantoor. Neem ook het legitimatiebewijs van de moeder mee.
 • Is het kind dat u wilt erkennen niet in Leiden geboren? Neem dan ook de geboorteakte mee.

Liever niet digitaal?

U kunt er ook voor kiezen om het formulier te printen, in te vullen en mee te nemen naar uw afspraak op het Stadskantoor. Gebruik dan dit formulier: Toestemming moeder voor erkenning. Neem naar uw afspraak op het Stadskantoor ook een identiteitsbewijs van de moeder mee. Is het kind dat u wilt erkennen niet in Leiden geboren? Neem dan ook de geboorteakte mee.

Ongetrouwde ouders kunnen hun kind tijdens de geboorteaangifte laten erkennen door de vader of duomoeder.

Erkenning van 1e kind

Bij de erkenning van een 1e kind moet ook altijd de moeder aanwezig zijn. De erkenning kan al vanaf het begin van de zwangerschap.

Erkenning van 2e en volgende kinderen

Bij het 2e kind en bij volgende kinderen kan de moeder schriftelijk toestemming geven. Dit kan digitaal. Zowel degene die het kind erkent als de moeder, loggen in met DigiD op dit formulier: Toestemming moeder voor erkenning met DigiD

Vervolgstappen

 • U krijgt per e-mail een ontvangstbevestiging na het versturen van het formulier.
 • In de ontvangstbevestiging staat een zaaknummer. Zorg dat degene die het kind gaat erkennen, deze mail met het zaaknummer bewaart.
 • Degene die het kind gaat erkennen, maakt een afspraak om naar het Stadskantoor te komen. U belt hiervoor naar 14 071.
 • Neem de mail met het zaaknummer mee naar uw afspraak op het Stadskantoor. Neem ook het legitimatiebewijs van de moeder mee.
 • Is het kind dat u wilt erkennen niet in Leiden geboren? Neem dan ook de geboorteakte mee.

Liever niet digitaal?

U kunt er ook voor kiezen om het formulier te printen, in te vullen en mee te nemen naar uw afspraak op het Stadskantoor. Gebruik dan dit formulier: Toestemming moeder voor erkenning. Neem dan ook een identiteitsbewijs van de moeder mee. Is het kind dat u wilt erkennen niet in Leiden geboren? Neem dan ook de geboorteakte mee.

Achternaam kiezen

Wilt u de achternaam van de vader of duomoeder voor het kindje kiezen? Dan moet de moeder daar bij aanwezig zijn. Het is handiger om dit te regelen vóór de geboorte. De erkenning kunt u al vóór de geboorte regelen. Zie onder ‘Erkenning voor de geboorte’.

Iedereen die geen 2 juridische ouders heeft, kan erkend worden.

Kinderen tot 12 jaar

Voor kinderen tot 12 jaar moet de moeder toestemming voor erkenning geven. Dit kan digitaal. Zowel degene die het kind erkent als de moeder, loggen in met DigiD op dit formulier: Toestemming moeder voor erkenning met DigiD

Vervolgstappen

 • U krijgt per e-mail een ontvangstbevestiging na het versturen van het formulier.
 • In de ontvangstbevestiging staat een zaaknummer. Zorg dat degene die het kind gaat erkennen, deze mail met het zaaknummer bewaart.
 • Degene die het kind gaat erkennen, maakt een afspraak om naar het Stadskantoor te komen. U belt hiervoor naar 14 071.
 • Neem de mail met het zaaknummer mee naar uw afspraak op het Stadskantoor. Neem ook het legitimatiebewijs van de moeder mee.
 • Is het kind dat u wilt erkennen niet in Leiden geboren? Neem dan ook de geboorteakte mee.

Liever niet digitaal?

U kunt er ook voor kiezen om het formulier te printen, in te vullen en mee te nemen naar uw afspraak op het Stadskantoor. Gebruik dan dit formulier: Toestemming moeder voor erkenning Neem ook een legitimatiebewijs van de moeder mee. Is het kind dat u wilt erkennen niet in Leiden geboren? Neem dan ook de geboorteakte mee.

Kinderen van 12 tot 16 jaar

Voor kinderen van 12 tot 16 jaar moeten moeder en kind toestemming geven. Dat kan aan de balie of schriftelijk.

 • In het schriftelijke verzoek moet duidelijk staan wie toestemming geven. Moeder en kind vermelden allebei hun naam, adres en burgerservicenummer (BSN). Ze ondertekenen allebei de toestemming.
 • Neem bij schriftelijke toestemming ook een legitimatiebewijs van de moeder en/of het kind mee.
 • Is het kind dat u wilt erkennen niet in Leiden geboren? Neem dan ook de geboorteakte mee.

Kinderen ouder dan 16 jaar

Is het kind dat u wilt erkennen ouder dan 16? Dan geeft het kind zelf toestemming voor de erkenning. Dit kan alleen aan de balie van de gemeente Leiden.

Bent u niet getrouwd? Of hebt u geen geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind? Maar hebt u het kind voor 1 januari 2023 wel erkend? Dan krijgt u niet automatisch het ouderlijk gezag. Zonder ouderlijk gezag kunt u volgens de wet niet meebeslissen over de opvoeding van uw kind. Ook kunt u dan niet optreden als zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger. Die neemt beslissingen voor bijvoorbeeld een minderjarige die dat volgens de wet nog niet zelf kan. U krijgt een aantal rechten en plichten bij ouderlijk gezag.

Wilt u ouderlijk gezag aanvragen?

Hebt u het kind erkend voor 1 januari 2023? Dan vraagt u samen het gezag aan bij de rechter. Dit kan digitaal of schriftelijk via het formulier gezamenlijk gezag aanvragen. U hebt hiervoor geen advocaat nodig.

Meer informatie

Op de website van de Rijksoverheid staat meer informatie over het erkennen van een kind en het aanvragen van ouderlijk gezag.

Hebt u een andere nationaliteit dan de Nederlandse? Dan onderzoekt de gemeente Leiden eerst de regels en wetten in het land van uw nationaliteit. Na dit onderzoek hoort u of u het kind in Nederland kunt laten erkennen en welke documenten u daarvoor nodig hebt.