Echtscheiding laten registreren

Wanneer een echtscheiding officieel is, moet u dat laten registreren in de gemeente waar u getrouwd bent. Dat geldt ook voor een ontbinding van uw geregistreerd partnerschap.

Voor een echtscheiding en een ontbinding van een geregistreerd partnerschap gelden dezelfde regels. (Daar waar het anders is vermelden wij dit.) Voor de leesbaarheid hebben we er in de tekst hieronder voor gekozen om alleen het woord echtscheiding te gebruiken. Waar het woord 'echtscheiding' staat kunt u dus ook 'ontbinding van een geregistreerd partnerschap' lezen.