Ophaalschema afval

In het ophaalschema voor afval staat op welke dag het restafval of het gft-afval in uw wijk wordt opgehaald.

Kijk op de kaart in welke wijk u woont, of bekijk het overzicht met wijk- en buurtnamen op deze pagina. Groente-, Fruit- en Tuinafval en restafval worden in de buitenwijken van Leiden apart ingezameld.

Indeling per wijk en ophaaldag

Aanbiedregels

Houd rekening met de vuilniswagen. Parkeer uw auto zo dat de container zonder problemen geleegd kan worden.

  • Zet uw container op de ophaaldag (niet de dag er voor) voor 7.00 uur 's ochtends buiten.
  • De container moet aan de rechterkant van de weg worden neergezet met de kam naar de rijbaan.
  • De container mag niet zwaarder zijn dan 60 kilo.
  • Haal de container zo snel mogelijk na het legen weer van straat. In ieder geval voor 21.00 uur.
  • Zet geen afval naast de container, u riskeert een boete en het afval wordt niet meegenomen.
  • Houd de deksel van de container gesloten om te voorkomen dat katten of meeuwen het afval uit de container trekken.