Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT)

Koffieprut, appelschillen, uitgebloeide tulpen: een flink deel van ons afval is groente-, fruit- en tuinafval (gft). Het is goed om dit gescheiden in te leveren. Van gft kan compost en biogas gemaakt worden. Gooi etensresten zoals schillen, botjes en snoeiafval daarom in de gft-container.

Hebt u een tuin, dan kunt u ook zelf een composthoop maken. Op de website van Milieu Centraal staan tips.

Twijfelt u of iets bij het gft mag? Gebruik de afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal.