Afvalcontainers

In de Leidse binnenstad en de omliggende wijken staan (ondergrondse) containers voor huishoudelijk (rest)afval. De containers kunnen elk moment van de dag gebruikt worden.

Wat mag wel en wat mag niet in de container?

Gooi uw afval in een gesloten zak in de afvalcontainer. De container wordt dan niet vies van binnen en gaat niet stinken.

Hebt u ander afval? Bijvoorbeeld papier, glas of grofvuil? Gebruik hiervoor de juiste container of ga naar de Milieustraat om uw afval in te leveren. Bekijk de verschillende soorten afval onder ‘Afval scheiden’ en lees hoe u uw afval kwijt kunt.

Hoe werkt de container?

Hou de containerpas boven het afleesvenster. In het venster gaat een groen lampje branden en u hoort een ‘klik’. De container is nu ontgrendeld.

Trek de klep omhoog en leg uw vuilniszak in de trommel (1 vuilniszak per keer).

Doe de klep voorzichtig dicht. De vuilniszak valt in de ondergrondse container en de klep valt in het slot.

Container vol of storing?

De container stuurt een (elektronisch) bericht uit als de container voor 80% vol is. De gemeente leegt de container zo snel mogelijk.

Is de container toch vol, of is er een storing? Meld dit dan met het formulier melding openbare ruimte of via telefoonnummer 14 071.

Containerpas

Alleen bewoners die in aanmerking komen voor een containerpas hebben toegang tot de containers. Een containerpas is gekoppeld aan twee containers. Dan kunt u als een container vol of kapot is, uw afval in de andere container gooien. Als u wilt dat er nog een derde locatie aan de pas wordt toegevoegd, dan kunt u dat doen met het formulier ‘containerpas aanvragen’. 

Bent u uw containerpas kwijt, is de pas kapot, of wilt u een extra container aan uw pas toevoegen? Ga dan naar de pagina containerpas aanvragen

Locaties