Oud papier en glas

Verdeeld over de stad staan afvalcontainers waar u uw gebruikte papier en glas kunt inleveren. Goed voor het milieu!

Buiten het centrum wordt papier huis-aan-huis ingezameld. Kijk op het afvalschema wanneer. 

Informatie over papier en glas

De locaties van de containers vindt u op de Stadskaart.