Ik wil een parkeervergunning mantelzorg aanvragen

I. Aanvraag mantelzorgvergunning

Stap 1:

afbeelding inlogscherm

Het aanvragen van een digitale mantelzorgparkeervergunning gaat via het e-loket van de gemeente Leiden op www.leiden.nl/e-loket. Log in met uw DigiD en houd de mantelzorgverklaring en het kentekenbewijs van uw mantelzorgverlener(s) bij de hand.

Stap 2:

productoverzicht parkeervergunningen en ontheffingen

Om een mantelzorgvergunning aan te vragen moet u eerst uw e-mailadres bevestigen (valideren). Ga via de link in de melding naar uw accountinstellingen. U komt in uw profiel. Daar geeft u uw e-mailadres door.

afbeelding van scherm waarop u uw e-mailadres moet invullen

Onder het kopje Contactgegevens vult u uw e-mailadres in.
Klik daarna onder aan het scherm op Opslaan.

E-mailadres gevalideerd

Hierna ontvangt u een e-mailbericht met een link om uw e-mailadres te bevestigen (valideren). Klik op deze link om dit proces af te ronden.
Uw e-mailadres is geverifieerd.

E-mailadres gevalideerd

U ziet een blauw uitroepteken achter het vinkje E-mailadres geverifieerd als het proces goed is afgerond.

Stap 3:

schermafbeelding van beschikbare producten

Klik op de button Aanvragen achter Mantelzorgvergunning. Kies voor Volgende stap.

Stap 4:

schermafbeelding gekozen product

In het volgende scherm ziet u het product Mantelzorgvergunning aangegeven, gekoppeld aan de zone waar u woont. Woont u in zone A, dan ziet u Mantelzorgvergunning zone A, woont in zone B, dan ziet u Mantelzorgvergunning zone B. Klik op Volgende stap.

Stap 5:

U ziet hier zone A of zone B aangegeven, afhankelijk van de zone waar u woont.
Klik op Volgende stap.

Stap 6:

afbeelding van scherm waarop u gewenste ingangsdatum invult

Vul de gewenste ingangsdatum in. De eerst mogelijke ingangsdatum staat standaard ingevuld. Kies Volgende stap.

Stap 7:

afbeelding scherm voor aanvullende gegevens over uw mantelzorger

Voor uw mantelzorgvergunning hebben wij een verklaring nodig dat u minimaal 8 uur per week mantelzorg ontvangt van uw mantelzorgverlener. Deze mantelzorg-verklaring wordt uitgegeven door Incluzio. U uploadt hier een kopie van de verklaring. Geef ook het adres op van uw mantelzorgverlener. Klik op Volgende stap.

Stap 8:

afbeelding scherm waarop u kenteken van uw mantelzorger invult

U wordt nu gevraagd het kenteken van uw mantelzorgverlener in te vullen. Kies voor Nederlands kenteken en vul het kenteken in van het voertuig van uw mantelzorgverlener. Vervolgens klikt u op de zwarte balk met Controleer bij RDW.

Stap 9:

afbeelding scherm dat bevestigt dat het kenteken niet op uw naam staat

U krijgt nu de melding te zien dat het kenteken niet op naam van de aanvrager staat. Dat klopt, want u bent de aanvrager en het betreft de auto van uw mantelzorgverlener. Klik hier op OK.

Stap 10:

U hebt nu twee mogelijkheden:

1. Uw mantelzorgverlener heeft een leaseauto

Heeft uw mantelzorgverlener een leaseauto (maar geen private lease), dan klikt u deze optie aan en uploadt u de volgende documenten: het leasecontract en de berijdersverklaring. Beide documenten staan op naam van uw mantelzorgverlener.

Nota bene: er staat ‘u’ geschreven maar hier wordt uw mantelzorger bedoeld. Klik na het uploaden op Volgende stap.

afbeelding scherm waarin u aangeeft of uw n=mantelzorger een eigen auto heeft of private lease en waar u gegevens uploadt

2. Uw mantelzorgverlener heeft een eigen auto (inclusief private lease)

Heeft uw mantelzorgverlener een eigen auto of met private lease, kies dan optie Voertuig mantelzorgverlener. Er staat aangegeven welk document u moet uploaden: het leasecontract of het kentekenbewijs. Het document staat op naam van uw mantelzorgverlener.

Nota bene: hier staat bij private lease ‘u’ geschreven maar hier wordt uw mantelzorger bedoeld. Klik na het uploaden op Volgende stap.

Stap 11:

afbeelding va controlescherm

Controleer uw gegevens en klik op Akkoord. Vervolgens controleren wij uw aanvraag. Na onze goedkeuring ontvangt u na een week een mail dat u door kunt gaan met uw aanvraag.

II. Vervolgen aanvraag mantelzorgparkeervergunning na ontvangen goedkeuring

Stap 1:

schermafbeelding lopende aanvragen

Na onze goedkeuring, kunt u uw aanvraag afronden door de mantelzorgparkeer-vergunning te betalen. Als u opnieuw met uw DigiD inlogt in het e-loket, ziet u bij Lopende aanvragen uw aanvraag van de Mantelzorgvergunning staan. Klik op Open.

Stap 2:

afbeelding scherm van de betaling van uw aanvraag

U komt in het scherm van de betaling van de aanvraag. Hier ziet u een button met de tekst Start online Betaling. De betaling doet u met iDeal. Na het afronden van de betaling is de mantelzorgparkeervergunning direct geldig. U ontvangt een e-mail ter bevestiging.