Ik wil een 2de mantelzorger toevoegen aan mijn vergunning

I. Toevoegen mantelzorger

Stap 1: inloggen

afbeelding inlogscherm

Het toevoegen van een tweede mantelzorger aan uw digitale mantelzorg-parkeervergunning gaat via het e-loket van de gemeente Leiden op www.leiden.nl/e-loket. Log in met uw DigiD en houd het kentekenbewijs van uw tweede mantelzorgverlener bij de hand.

Stap 2: productoverzicht

schermafbeelding productoverzicht

Voor het toevoegen van uw 2de mantelzorgverlener moet u uw bestaande vergunning wijzigen. In het beginscherm ziet u bij uw producten Mantelzorgvergunning staan.
Klik op de button Wijzigen achter Mantelzorgvergunning.

Stap 3: wijziging bevestigen

afbeelding bevestigingsscherm

Er verschijnt nu een scherm waarin u wordt gevraagd of uw product inderdaad wilt wijzigen of opzeggen. Klik op OK.

Stap 4: wijziging toevoegen

schermafbeelding wijzigingen

In het volgende scherm kunt u aangeven welke wijziging u wilt doorvoeren.  Vink eerst het bolletje Kenteken toevoegen/wijzigen/verwijderen aan, en vervolgens het bolletje Toevoegen, zoals in het voorbeeld aangegeven.
Klik op Volgende stap.

Stap 5: kenteken invullen

schermafbeelding kenteken invullen

U wordt nu gevraagd het kenteken van uw mantelzorgverlener in te vullen. Vul het kenteken in van het voertuig van uw tweede mantelzorgverlener. Vervolgens klikt u op Controleer bij RDW.

Stap 6: melding over kenteken bevestigen

schermafbeelding bevestiging kenteken

U krijgt nu de melding te zien dat het kenteken niet op naam van de aanvrager staat. Dat klopt, want u bent de aanvrager en het betreft de auto van uw mantelzorgverlener. Klik hier op OK.

Stap 7: keuze voertuig

U hebt nu twee mogelijkheden:

afbeelding scherm keuze voertuig

1. Uw mantelzorgverlener heeft een leaseauto

Heeft uw mantelzorgverlener een leaseauto (maar geen private lease), dan klikt u deze optie aan en uploadt u de volgende documenten: het leasecontract en de berijdersverklaring. Beide documenten staan op naam van uw mantelzorgverlener.

Let op: er staat ‘u’ geschreven maar hier wordt uw mantelzorger bedoeld. Klik na het uploaden op Volgende stap.

afbeelding scherm bij leaseauto

2. Uw mantelzorgverlener heeft een eigen auto (inclusief private lease)

Heeft uw mantelzorgverlener een eigen auto of met private lease, kies dan optie Voertuig mantelzorgverlener. Er staat aangegeven welk document u moet uploaden: het leasecontract of het kentekenbewijs. Het document staat op naam van uw mantelzorgverlener.

Let op: hier staat bij private lease ‘u’ geschreven maar hier wordt uw mantelzorger bedoeld. Klik na het uploaden op Volgende stap.

Controleer uw gegevens en klik op Akkoord. Vervolgens controleren wij uw aanvraag. Na onze goedkeuring ontvangt u – ongeveer na een week – een mail dat u door kunt gaan met het toevoegen van de tweede mantelzorgverlener.

II. Vervolgen toevoegen 2de kenteken aan mantelzorgparkeervergunning na goedkeuring

Stap 1: aanvraag weer openen

schermafbeelding openstaande aanvragen

Na het ontvangen van onze e-mail met goedkeuring, kunt u het 2de kenteken toevoegen aan uw mantelzorgparkeervergunning. Als u opnieuw inlogt met uw DigiD in het e-loket, ziet u bij Lopende aanvragen uw mantelzorgparkeervergunning. Klik op Open. Het zojuist toegevoegde kenteken staat nu actief.

Let op: als uw eerste mantelzorgverlener met de auto komt, moet u dus het actieve kenteken wijzigen.

Stap 2: productoverzicht

schermafbeelding productoverzicht

U ziet bij Uw producten welk kenteken actief staat. Het meest linker kenteken (hierboven groen omcirkeld) staat actief.