Persberichten

Op deze pagina vindt u persberichten van de gemeente Leiden.

Persvoorlichting:
071 - 516 50 55 of persvoorlichting@leiden.nl

Contactgegevens van de woordvoerders van burgemeesters en wethouders vindt u op de pagina's college van burgemeester en wethouders.
 

Fietsenstalling onder de Waag langer open

Ga je in Leiden uit eten, naar de film, of het theater? Vanaf maandag 12 augustus kun je je fiets ook 's avonds in de gratis Waagstalling zetten. De fietsenstalling is dan op maandag tot en met zaterdag van 08:00 uur ’s ochtends tot 01:00 uur ’s nachts geopend en op zondag van 11:00 uur tot 22:00 uur.

Home > Bestuur > Publicaties > Persberichten

Hoe krijgt u Leidenaren in beweging?

De aangepaste regeling Sportstimulering voor 2019 tot en met 2023 is vastgesteld. Leiden wil dat meer mensen gaan sporten en bewegen.

Home > Bestuur > Publicaties > Persberichten

Proef met bodycams handhavers

Team Handhaving start in augustus met het dragen van bodycams. Het gaat om een proef van ongeveer een half jaar. Na evaluatie van de proef wordt bepaald wat geschikte vervolgstappen zijn.

Home > Bestuur > Publicaties > Persberichten

Nieuwe fase studentencomplex Ypenburgbocht

De ontwikkeling van het project Ypenburgbocht is weer een stap dichterbij gekomen. Donderdag 18 juli tekenden Laurens Cramer (teammanager grond, vastgoed en markt) en Mark Niersman (directeur Bouwbedrijf Niersman) o.a. een gronduitgifteovereenkomst en ontwikkelovereenkomst. Hiermee kan de verdere procedure worden opgestart voor de bouw van 392 studentenwooneenheden met parkeergelegenheid en openbare voorzieningen.

Home > Bestuur > Publicaties > Persberichten

Herontwikkeling Energiepark en omgeving een stap dichterbij

De Gebiedsvisie Energiepark en omgeving is ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. In deze gebiedsvisie omschrijft de gemeente de ambitie die zij heeft met het Energiepark en welke functies hier gerealiseerd kunnen worden.

Home > Bestuur > Publicaties > Persberichten

Woonvisie en woonagenda Leiden: Goed wonen in Leiden

Het college van burgemeester en wethouders heeft de concept ‘Woonvisie 2020-2030; Goed wonen in Leiden' en de concept 'Uitvoeringsagenda Wonen Leiden 2020-2023' voor inspraak vrijgegeven.

Home > Bestuur > Publicaties > Persberichten

DZB en KLM starten samenwerking

KLM Engineering & Maintenance en DZB Leiden hebben in een feestelijke bijeenkomst de Procedures Manual ondertekend. Hiermee is DZB officieel subcontractor (onderaannemer) van KLM E&M geworden.

Home > Bestuur > Publicaties > Persberichten

Nieuwe invulling samenwerkingsafspraken welzijnspartners

De gemeente Leiden geeft met het programma Sterke Sociale Basis een nieuwe invulling aan de samenwerkingsafspraken met de welzijnspartners in de stad. De nieuwe werkwijze die deze week door het college is vastgesteld, moet leiden tot meer duidelijkheid en continuïteit voor organisaties en voor inwoners. Om de uitvoering hiervan mogelijk te maken, wordt in juli gestart met een aanbestedingsprocedure.

Home > Bestuur > Publicaties > Persberichten

Kaderbrief 2020-2023 en Jaarstukken 2018 aangeboden aan gemeenteraad

Donderdag 6 juni heeft wethouder Paul Dirkse (Financiën) namens het college van burgemeester en wethouders de Kaderbrief 2020 - 2023 en de Jaarstukken 2018 aangeboden aan de vicevoorzitter van de Leidse gemeenteraad, Walter van Peijpe. In de kaderbrief beschrijft het college de kaders voor het opstellen van de Programmabegroting 2020-2023. De jaarrekening geeft een overzicht van alle concrete resultaten en kosten en opbrengsten in 2018.

Home > Bestuur > Publicaties > Persberichten