Persberichten

Op deze pagina vindt u persberichten van de gemeente Leiden.

Persvoorlichting:
071 - 516 50 55 of persvoorlichting@leiden.nl

Contactgegevens van de woordvoerders van burgemeesters en wethouders vindt u op de pagina's college van burgemeester en wethouders.
 

Nieuwe invulling samenwerkingsafspraken welzijnspartners

De gemeente Leiden geeft met het programma Sterke Sociale Basis een nieuwe invulling aan de samenwerkingsafspraken met de welzijnspartners in de stad. De nieuwe werkwijze die deze week door het college is vastgesteld, moet leiden tot meer duidelijkheid en continuïteit voor organisaties en voor inwoners. Om de uitvoering hiervan mogelijk te maken, wordt in juli gestart met een aanbestedingsprocedure.

Home > Bestuur > Publicaties > Persberichten

Kaderbrief 2020-2023 en Jaarstukken 2018 aangeboden aan gemeenteraad

Donderdag 6 juni heeft wethouder Paul Dirkse (Financiën) namens het college van burgemeester en wethouders de Kaderbrief 2020 - 2023 en de Jaarstukken 2018 aangeboden aan de vicevoorzitter van de Leidse gemeenteraad, Walter van Peijpe. In de kaderbrief beschrijft het college de kaders voor het opstellen van de Programmabegroting 2020-2023. De jaarrekening geeft een overzicht van alle concrete resultaten en kosten en opbrengsten in 2018.

Home > Bestuur > Publicaties > Persberichten

Ontwikkeling Bizetpad

Er is een intentieovereenkomst getekend over de bouw van sociale huurwoningen aan het Bizetpad.

Home > Bestuur > Publicaties > Persberichten

Eerste mbo-praktijkverklaringen uitgereikt

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark reikte de eerste twee mbo-praktijkverklaringen uit. Ze deed dat tijdens een werkbezoek aan Sligro Leiden.

Home > Bestuur > Publicaties > Persberichten

Eindstand steunverklaring referendumverzoek LEAD

Er zijn 4.022 geldige steunverklaringen ingediend voor het referendumverzoek over de nota van uitgangspunten LEAD. Van 15 april tot en met 26 mei konden Leidenaren aangeven of zij een referendum over dit onderwerp wilden steunen.

Home > Bestuur > Publicaties > Persberichten

Leidens Ontzet met eco-glazen

Dit jaar wordt er op 2 en 3 oktober voor het eerst gebruikgemaakt van eco-glazen met statiegeld in Leiden. Dit geldt voor alle horeca in de openbare ruimte. Dus zowel de bars op straat als de standjes en horecakramen.

Home > Bestuur > Publicaties > Persberichten

Gebiedspaspoort voor De Kopermolen

Het gebiedspaspoort voor de herontwikkeling van De Kopermolen en omgeving is door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Het gebiedspaspoort bevat de uitgangspunten waarbinnen het winkelcentrum in de Merenwijk en de directe omgeving ontwikkeld kan gaan worden. Het paspoort wordt ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Home > Bestuur > Publicaties > Persberichten