Persberichten

Op deze pagina vindt u persberichten van de gemeente Leiden.

Persvoorlichting:
071 - 516 50 55 of persvoorlichting@leiden.nl

Contactgegevens van de woordvoerders van burgemeesters en wethouders vindt u op de pagina's college van burgemeester en wethouders.
 

Leidse woningcorporaties ondersteunen City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen

De Leidse woningcorporaties ondersteunen de doelstellingen van de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen: slim circulair en conceptueel bouwen om duurzaamheidswinst te behalen, zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van het bouwtempo of de betaalbaarheid van woningen. Leiden is de enige gemeente waarvan alle woningcorporaties deze City Deal ondersteunen.

Home > Bestuur > Publicaties > Persberichten

Intentieovereenkomst Westerpoort

De gemeente Leiden en Adriaan van Erk Groep B.V. hebben een intentieovereenkomst voor het deelgebied Holiday Inn in het gebied Westerpoort ondertekend. Met de intentieovereenkomst spreken de partijen af om toe te werken naar een gebiedsvisie om de integrale ontwikkeling van Westerpoort mogelijk te maken.

Home > Bestuur > Publicaties > Persberichten

Ruim baan voor de voetganger in Leiden

In Leiden wordt heel wat gewandeld. Zeker nu in coronatijd. Het rondje Singelpark is daar een prachtig voorbeeld van. We wandelen niet alleen voor ontspanning of vrijetijdsbesteding, maar we lopen ook van a naar b; van huis naar openbaar vervoer of de supermarkt bijvoorbeeld. Een prettige en gezonde manier om je te verplaatsen. Om dit veiliger te maken, heeft het college van burgemeester en wethouders het Beleidsprogramma Voetganger 2020-2030 vastgesteld.

Home > Bestuur > Publicaties > Persberichten

Elf talkshows in elf wijken over energietransitie

De gemeente Leiden organiseert in april en mei elf interactieve talkshows over de energietransitie in Leiden. Elke talkshow staat in het teken van de huidige plannen en wat de energietransitie betekent voor een specifieke wijk of buurt. De talkshows zijn onderdeel van een dialoog met de stad waarbij ook via doemee.leiden.nl en in stadsgesprekken ondernemers en bewoners een bijdrage kunnen leveren aan plannen voor het energieneutraal maken van onze stad.

Home > Bestuur > Publicaties > Persberichten

Leiden herschrijft verordeningen in meer begrijpelijke taal en waar kan ‘andersom’ op

Het is een grote operatie binnen de overheid: het invoeren van de Omgevingswet. Ter voorbereiding op het Omgevingsplan heeft Leiden de losse verordeningen over de buitenruimte samengevoegd in één Verordening fysieke leefomgeving. Het Leidse college van burgemeester en wethouders heeft deze week een tweede groep regels toegevoegd. Daarnaast gebruikt Leiden deze klus om de leesbaarheid van de verordeningen voor inwoners te vergroten.

Home > Bestuur > Publicaties > Persberichten

Zichtbare steun aan transgender personen in Leiden

Vandaag, op de Internationale Dag van Transgendervisibiliteit, gebeurt er iets unieks in de Leidse geschiedenis: voor het eerst hijst Leiden de Progress Pride vlag voor LHBTI+-ers samen met de Transgendervlag voor de transgender personen in Leiden.

Home > Bestuur > Publicaties > Persberichten

Nieuwe bomenverordening versterkt en verbetert de positie van bomen in Leiden

Bomen zijn belangrijk en daarom verdienen ze goede bescherming. Ze filteren de lucht en zorgen voor verkoeling door verdamping en schaduw. Bomen ondersteunen de biodiversiteit met voedsel en onderdak voor insecten en vogels. De nieuwe bomenverordening versterkt en verbetert de positie van bomen in Leiden. We bieden meer bomen betere bescherming en betere bomen geven we de ruimte. Dit geeft een impuls aan klimaatadaptatie en biodiversiteit en is bovendien goed voor de gezondheid van onze inwoners. Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor om de nieuwe bomenverordening vast te stellen en daarmee toekomst bestendig te maken.

Home > Bestuur > Publicaties > Persberichten

Ondernemersdesk voor en door ondernemers

Het zijn zware tijden voor ondernemers. Ondanks de steunpakketten vanuit de Rijksoverheid en het lokale maatwerk van gemeenten en provincies, redden niet alle ondernemers het om hun bedrijf gezond door de crisis heen te helpen. De gemeente biedt hulp aan bij heroriëntatie. Ondernemers die wonen in de gemeente Leiden, Leiderdorp of Oegstgeest kunnen vanaf dinsdag 30 maart terecht bij de Ondernemersdesk.

Home > Bestuur > Publicaties > Persberichten

Integrale controles bedrijven in Leiden

Op donderdag 25 maart vonden integrale controles plaats bij verschillende bedrijven aan de Haarlemmerweg, de Gabriël Metzustraat, de Steenstraat en de Rooseveltstraat. Naar aanleiding van signalen hebben gemeente (bouwtoezicht en handhaving openbare ruimte), politie, brandweer en Omgevingsdienst West-Holland de betreffende locaties gecontroleerd op naleving van vergunningen en andere wet- en regelgeving waaraan de eigenaars, ondernemers en/of verhuurders zich dienen te houden. De controles leverden diverse aanknopingspunten voor nader onderzoek op.

Home > Bestuur > Publicaties > Persberichten