Persberichten

Op deze pagina vindt u persberichten van de gemeente Leiden.

Persvoorlichting:
071 - 516 50 55 of persvoorlichting@leiden.nl

Contactgegevens van de woordvoerders van burgemeesters en wethouders vindt u op de pagina's college van burgemeester en wethouders.
 

Gemeente Leiden geeft opdracht verbouwing stadhuis aan Du Prie bouw & ontwikkeling

De aanbesteding voor de verbouwing van het stadhuis van Leiden is gewonnen door de Leidse aannemer Du Prie bouw & ontwikkeling. Op 8 oktober ondertekenden verantwoordelijk directeur Adrian Los van de gemeente Leiden en Martijn du Prie, directeur van Du Prie, de aannemingsovereenkomst. De werkzaamheden starten in januari 2020. De verwachting is dat het stadhuis na de zomer van 2021 weer zijn deuren opent.

Home > Bestuur > Publicaties > Persberichten

Gemeente Leiden hijst regenboogvlag op 11 oktober

Vrij en veilig leven is het recht van iedereen. Daarom hangen gemeenten en het ministerie van OCW de regenboogvlag uit om de acceptatie van seksuele- en genderdiversiteit te vieren. Ze doen dit op vrijdag 11 oktober, Coming Out dag. Ook de gemeente Leiden hangt de vlag uit.

Home > Bestuur > Publicaties > Persberichten

Leidse begroting 2020 aangeboden aan gemeenteraad

Wethouder Paul Dirkse (Financiën) heeft de programmabegroting 2020-2023 namens het college van burgemeester en wethouders aangeboden aan de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, de heer Walter van Peijpe.

Home > Bestuur > Publicaties > Persberichten

Financiële bijsturing sociaal domein

Het college van burgemeester en wethouders heeft aan de gemeenteraad een voorstel voorgelegd voor een betere beheersing en bijsturing van de financiën in het sociaal domein. De voorgestelde maatregelen binnen de Jeugdzorg, Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en Werk en Inkomen hebben betrekking op de periode 2020 tot 2023.

Home > Bestuur > Publicaties > Persberichten

Update gemeente Leiden levering statiegeldbekers

We hebben geconstateerd dat er een vertraging in de levering van de statiegeldbekers was. Vandaag worden er extra statiegeldbekers geleverd. Daarnaast worden er voor de zekerheid twee spoelstraten gebruikt.

Home > Bestuur > Publicaties > Persberichten

Tijdelijke sluiting Café Palmerie

Burgemeester Lenferink heeft besloten Café Palmerie (Valkenpad 26 -30 in Leiden) gedurende 6 maanden te sluiten. Reden voor deze tijdelijke sluiting is het feit dat er in Café Palmerie een cash center aanwezig was.

Home > Bestuur > Publicaties > Persberichten

Leids college stelt Cultuurnota open voor inspraak

Leiden is Stad van Ontdekkingen. Ook op gebied van cultuur valt er veel te ontdekken in Leiden. Hoe zorgen we ook de komende jaren voor een passend cultuuraanbod in onze stad? Dat staat in de concept Cultuurnota 2020. Vandaag heeft het college van burgemeester en wethouders deze nota vastgesteld voor inspraak.

Home > Bestuur > Publicaties > Persberichten

Wethouder Martine Leewis kondigt aftreden aan

Wethouder Martine Leewis (GroenLinks, Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer Openbare Ruimte) heeft vanavond tijdens de raadvergadering van de Leidse gemeenteraad haar aftreden aangekondigd.

Home > Bestuur > Publicaties > Persberichten