Leiden in cijfers

De gemeente verzamelt veel feiten en cijfers over Leiden en omgeving. U en de gemeente krijgen door deze cijfers een beter beeld van Leiden. U en de gemeente weten daardoor beter welke kansen en uitdagingen Leiden biedt.

Cijfers

U kunt in de databank van de gemeente zoeken naar tabellen, grafieken en rapporten die gaan over de stad Leiden, de wijk of de buurt.

Onderzoeksbank

In de onderzoeksbank vindt u verschillende rapporten over Leiden. U vindt hier ook onderzoeken die de gemeente Leiden niet zelf uitvoerde maar wel over Leiden en omgeving gaan.

Kerncijfers Leiden

Leiden is een dichtbebouwde stad met een relatief hoog opgeleide bevolking. Begin 2017 heeft de stad 123.753 inwoners in 57.476 woningen. Door de vele studenten wonen er in Leiden veel jongvolwassenen: 24.539 Leidenaren zijn 18 tot en met 26 jaar.

Op 1 januari 2016 waren er 67.537  banen.

Een samenvatting van de belangrijkste cijfers vindt u in het rapport 'Kerncijfers Leiden'.

Kerncijfers LeidenPDF 8,82 mb

Stads- en Wijkenquête

De Stads- en Wijkenquête is een onderzoek dat in 2017 voor de 14e keer is gehouden onder ongeveer 2.500 Leidenaren.

De vragenlijst bestaat onder andere uit de onderwerpen:

  • dienstverlening
  • afvalinzameling
  • parkeren
  • sport
  • cultuur
  • betrokkenheid bij de buurt en stad
  • duurzaamheid

De gemeente neemt het onderzoek af in de oneven jaren. Alle rapporten vindt u terug in de Onderzoeksbank.

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste feiten en cijfers over Leiden? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van team Beleidsonderzoek. Stuur een e-mail naar info@leidenincijfers.nl om u aan te melden.

Heeft u vragen?

U kunt uw vraag sturen aan info@leidenincijfers.nl.