Financiën

Gaat het goed met Leiden? Is er genoeg geld voor een nieuwe speeltuin of fietspad? Het college van burgemeester en wethouders beantwoordt zulke geldvragen in de gemeentelijke begroting. Daarin staan de gemeenteplannen voor de komende jaren en hoeveel deze kosten.

Welke financiële rapportages maakt de gemeente om een uitleg te geven van haar plannen?

Kaderbrief

Het college van burgemeester en wethouders (het college van B en W) presenteert halverwege het jaar een kaderbrief. Daarin geeft het college een overzicht van de financiën van de gemeente in de volgende 4 jaar. Hoeveel geld is er beschikbaar voor nieuwe plannen in het volgende begrotingsjaar?

De plannen voor grote ruimtelijke bouwprojecten staan in het ‘MPG vermogensbeheer’ (MPG staat voor ‘Meerjaren Perspectief Grondbedrijf’).

Begroting en voortgangsrapportage

De programmabegroting van de gemeente wordt in de 2e helft van het jaar gemaakt. Het college van B en W biedt de begroting aan de gemeenteraad aan. De gemeenteraad bespreekt deze en past soms nog wat aan. Dan keurt de raad de begroting goed.

Het college van B en W presenteert ook 2 keer per jaar een voortgangsrapportage. Daarin staat een update over de uitgevoerde plannen en of de gemeente deze moet aanpassen.

Jaarrekening en MPG

In het voorjaar vertelt het college van B en W in het jaarverslag over de uitgevoerde plannen van het afgelopen jaar. Ook maakt zij in de jaarrekening duidelijk hoeveel die plannen hebben gekost.

Gaf de gemeente ook geld uit aan grote ruimtelijke bouwprojecten? Dan staan die kosten van het college van B en W op het ‘MPG exploitatie’.