Tweede Groene Ring

Samen met de stad werkt de gemeente aan de Tweede Groene Ring. Een ring van groen en water die parken, sportparken, begraafplaatsen, volks- en stadstuinen, waardevolle natuur, landgoederen, waterlopen, oevers en wijken met elkaar verbindt. Zo ontstaat er een samenhangende groene zone voor mens, dier en natuur.

Leiden is een dichtbebouwde stad die de komende jaren verder groeit. Het is belangrijk om daarbij te investeren in een leefbare en gezonde stad. De Tweede Groene Ring levert daar een bijdrage aan. Inwoners van Leiden en de regio kunnen hier straks wandelen, sporten, spelen, verblijven en elkaar ontmoeten. Een Tweede Groene Ring waar aandacht is voor de verschillende dieren en planten (biodiversiteit) en aanpassing aan het klimaat (klimaatadaptatie).

Samen met de stad

Hoe de Tweede Groene Ring eruit komt te zien, weten we nog niet. We gaan samen met de stad op zoek naar het beste plan. De ontwikkeling kost tijd en voeren we in stappen uit. Centraal staat de samenwerking tussen de gemeente, inwoners, ondernemers, organisaties en (kennis-)instellingen.

Getekende afbeelding van de stad Leiden vanuit de lucht gezien. Om de stad is een tweede groene ring te zien. De ring bestaat uit parken, sportparken, begraafplaatsen, volks- en stadstuinen, waardevolle natuur, landgoederen, waterlopen, oevers en wijken.

Prijsvraag en participatie

Om ideeën uit de stad op te halen, werken we samen met een stadsteam. Dit is een groep van ongeveer tien personen die vanuit hun vakkennis en betrokkenheid bij de toekomst van Leiden meedenkt en adviseert. Samen met het stadsteam, en daarna met de inwoners van Leiden, gaan we op zoek naar het beste voorstel voor de Tweede Groene Ring. Met een prijsvraag, waarbij iedereen kan stemmen, komen we tot een voorstel dat we in de komende jaren verder uitwerken en uitvoeren. De projectnaam ‘Tweede Groene Ring’ vervangen we dan door de definitieve naam die deze groene zone zal krijgen.

Planning

Start onderzoeksfase

voorjaar 2024

Uitslag prijsvraag

voorjaar 2025

Contact

Meer weten over het project? Stel uw vraag aan het projectteam via tweedegroenering@leiden.nl. U kunt ook bellen naar 14 071 of contact opnemen met de gemeente via het contactformulier.