Lorentzhof

De gemeente wil van het schoolgebouw aan de Lammenschansweg 4 en 6 woningen maken. Zo stimuleren we de woondoorstroming in deze wijken. De locatie is in de Professoren- en Burgemeesterswijk.

Herontwikkeling schoolgebouw

De herontwikkeling van Lammenschansweg 4 en 6 noemen we ook wel het project Lorentzhof fase II. Lorentzhof fase I was de realisatie van het gebouw ‘Karakter’ in 2019. Dit zijn 18 woningen in het gebouw aan de Zoeterwoudsesingel 33/34.

Het voormalige schoolgebouw van de praktijkschool was tot voor kort een tijdelijke dependance van het Stedelijk Gymnasium. Een externe partij huurt dit gebouw nu. De locatie komt vrij als de huidige gebruikers van de gymzaal verhuizen naar de nieuwe gymzaal aan de Oppenheimstraat. Waarschijnlijk is dit halverwege 2025. 

Voor het project is een Nota van Uitgangspunten opgesteld.

Planning

Definitief Ontwerp

November 2023

Indienen uitgebreide omgevingsvergunning (inclusief bestemmingsplanwijziging)

December 2023

Oplevering nieuwe locatie gymzaal Oppenheimstraat en verhuizing

1e kwartaal 2025

Sloop en uitvoering

Vanaf 1e kwartaal 2025

Oplevering

1e kwartaal 2027

Meer informatie

Contact

Meer weten over dit project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel 14 071.