Subsidie Onderwijsinnovatie

De gemeente Leiden investeert in goed onderwijs. Bijvoorbeeld door partners te verbinden, samen te vernieuwen en te verdiepen. Hiervoor stelt de gemeente een Onderwijsinnovatiesubsidie beschikbaar.

Iedereen met een innovatief plan voor het Leidse onderwijs kan hiervoor een aanvraag doen via het bestuur van hun Leidse onderwijsinstelling.

Er is 1 aanvraagronde per 2 jaar.

Doel

Het belangrijkste doel van de innovatiesubsidie is om vernieuwing in het onderwijs aan te jagen door het stimuleren van samenwerking en kennisdeling.

Evaluatie en inspiratie

De evaluatie na de eerste drie subsidierondes (2017-2019) heeft geleid tot de volgende aantal aanpassingen.

  • Sinds 2020 is er elke 2 jaar een subsidieronde in plaats van elk jaar. Op deze manier geven we projecten meer ruimte om iets uit te proberen
  • De toegekende projecten ontmoeten elkaar via innoveren met LEF. Deze inhoudelijke ontmoeting biedt ons de kans om met en van elkaar te leren en samen tot meer impact voor het onderwijs te komen
  • Innovatieprojecten worden via een praktijkervaring gedeeld op Onderwijs in de Leidse Regio, zodat het Leidse onderwijs breed zich kan laten informeren en inspireren

Een volledig overzicht van alle tot nu toe toegekende subsidies vindt u onder het kopje toegekende subsidies onderaan deze pagina.

Aanvragen

We werken met 1 aanvraagronde per 2 jaar. De volgende ronde is in 2026.

Aanvragen gebeurt in 2 stappen:

1. U kunt uw projectaanvraag samen met uw mede aanvrager voorbereiden door het invullen van het aanvraagformulier.

2. Wanneer het aanvraagformulier ingevuld is, kunt u uw aanvraag indienen via eHerkenning. Het aanvraagformulier voegt u als bijlage toe.

U doet uw aanvraag in het subsidieloket. Als u op de knop Aanvragen klikt, komt u automatisch in het subsidieloket waar u kunt inloggen met DigiD of eHerkenning. U komt daarna meteen bij het goede formulier. Meer informatie, uitleg en hulp over het subsidieloket vindt u op  de pagina informatie over het subsidieloket

Verantwoording afleggen

Na het uitvoeren van de activiteiten waarvoor u subsidie hebt ontvangen, moet u hierover verantwoording afleggen. Gebruik onderstaande pdf als richtlijn en voeg de informatie toe via de knop Verantwoording afleggen.

Richtlijn verantwoording subsidie onderwijsinnovatie

Wanneer u het document in word wilt ontvangen, mail dan naar subsidie@leiden.nl.

Verantwoording afleggen in het subsidieloket

Na het uitvoeren van de activiteiten waarvoor u subsidie hebt ontvangen, moet u hierover verantwoording afleggen.

Kijk voor meer informatie in het Verantwoordings- en controleprotocol.

Hoelang duurt het?

U krijgt binnen 13 weken na de sluitingsdatum van aanvraag een brief waarin staat of en hoeveel subsidie u krijgt.

Meer informatie

In 2024 hebben deze projecten een onderwijsinnovatiesubsidie gekregen. Kijk ook ter inspiratie op www.onderwijsindeleidseregio.nl voor praktijkvoorbeelden. Of luister via de website van het LEF naar verschillende podcasts, waarin een aantal toegekende subsidieprojecten worden besproken.

Stuur een e-mail naar subsidie@leiden.nl of bel de gemeente Leiden via telefoonnummer 14 071.