Aanpassingen woning

Soms kunnen kleine of grotere aanpassingen aan uw huis ervoor zorgen dat u of uw kind thuis kan blijven wonen.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • weghalen drempels
  • bredere deuren
  • lichtschakelaars op zithoogte
  • keukenaanpassingen
  • badlift of douchestoel
  • toiletverhoger
  • elektrische deuropener
  • lichtflitsbel

Deze aanpassingen worden soms door de gemeente Leiden vergoed. Of door uw zorgverzekeraar. Vraag dit na bij uw zorgverzekeraar. Sommige kleine aanpassingen kunt u zelf regelen en moet u ook zelf betalen. 

Kijk voor meer informatie en voorbeelden op www.regelhulp.nl. Of neem contact op met het Sociaal Wijkteam om samen te bekijken welke mogelijkheden er voor u zijn.

Aanvragen

Vul voor uw aanvraag het online startformulier in:

Hebt u al hulp van de Wmo en wilt u gegevens wijzigen? Of wilt u rechtstreeks aanvragen? Dan kunt u het Voorzieningenformulier gebruiken:

Wilt of kunt u dit niet online regelen? Bel dan het Sociaal wijkteam: 14 071 (keuze 2). Of kom langs bij het Sociaal wijkteam.

Kosten

Krijgt u zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis of intensieve zorg en ondersteuning thuis? En bent u 18 jaar of ouder? Dan moet u vaak een eigen bijdrage betalen. De zorgverlener geeft de kosten van de zorg door aan het CAK. Dat kan de instelling zijn waar u woont. Of de organisatie van wie u zorg aan huis krijgt, zoals de thuiszorg. Het CAK berekent vervolgens de eigen bijdrage.
Jongeren onder de 18 jaar betalen géén eigen bijdrage voor zorg en ondersteuning. Alleen als een aanpassing van uw woning nodig is voor uw kind.

Krijgt u zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning? Dan moet u vaak een eigen bijdrage betalen. We noemen dit ook wel het ‘abonnementstarief’. Dit is € 20,60 per maand.

Hoelang duurt het?

Binnen 8 weken ontvangt u het besluit op uw aanvraag voor beschermd wonen of een woningaanpassing.

De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. Soms duurt een aanvraag nog langer. Bijvoorbeeld omdat er geen beschikbare plek is of er meer tijd nodig is voor de kostenberekening. U ontvangt hierover dan bericht.