Soorten kinderopvang

Er zijn verschillende vormen van kinderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Voor sommige kunt u kinderopvangtoeslag krijgen. De gemeente Leiden houdt samen met de GGD toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang.

Tot 4 jaar:

Vanaf 4 jaar:

  • Buitenschoolse opvang: voor kinderen die naar de basisschool gaan. Kinderen worden opgevangen voor en na schooltijd, tijdens vrije dagen en in de schoolvakanties. Ouders kunnen vaak kinderopvangtoeslag krijgen.
  • Tussenschoolse opvang: opvang tussen de middag voor kinderen die naar de basisschool gaan. De school is hiervoor verantwoordelijk.

U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen als het kinderdagverblijf, de gastouderopvang of de buitenschoolse opvang staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang.

De gemeente Leiden houdt samen met de GGD Hollands Midden toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. De GGD bezoekt opvanglocaties en maakt inspectierapporten op. Deze zijn terug te vinden via het Landelijk Register Kinderopvang.

Wilt u een kinderopvang starten? Dan moet u:

Hoe lang duurt het?

Het besluit van de gemeente hoort u binnen 10 weken na de ontvangst van uw aanvraag. Voor het nemen van dat besluit vraagt de gemeente de GGD om advies. Voldoet uw aanvraag aan alle eisen? Dan zet de gemeente uw kinderopvangorganisatie in het Landelijk Register Kinderopvang. Daarna mag u met de kinderopvang starten. Begint u een kinderopvang zonder dat u zich bij de gemeente meldt? Of geeft u wijzigingen niet door? Dan kunt u een boete krijgen.