Discriminatie melden

Regelmatig worden mensen anders behandeld op gronden die er niet toe doen. U wordt bijvoorbeeld uitgescholden door uw buren, omdat u een andere afkomst of huidskleur hebt. U wordt niet serieus genomen vanwege uw handicap, of getreiterd op uw werk vanwege uw homoseksualiteit. De gemeente Leiden raadt u aan om in dit soort gevallen altijd aangifte te doen.

Dat kan bij de Stichting voor Inclusie en discriminatiebestrijding (iDb). Dit is een onafhankelijk organisatie die werkt aan het voorkomen en bestrijden van discriminatie in uw gemeente. U kunt er terecht voor al uw vragen, kosteloos advies en ondersteuning of het (anoniem) melden van discriminatie. Ga naar www.stichtingidb.nl of bel naar: (0800) 321 86 86 (gratis).

U kunt ook een afspraak maken met Stichting iDb in Leiden: daarvoor heeft Stichting iDb een spreekkamer beschikbaar in Diaconaal Centrum De Bakkerij, Oude Rijn 44 b
2312 HG Leiden.

LHBTI+

Wilt u een melding doen van discriminatie op basis van uw seksuele voorkeur of genderidenteit? Dan kunt u ook contact opnemen met de politie, Roze in Blauw. Dat kan per e-mail of telefoon: 088-1691234.

Roze in Blauw is een aanspreekpunt voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgender en intersekse personen (LHBTI+) binnen én buiten de politie.

Ook mensen die vermoeden dat iemand in hun omgeving bedreigd of lastiggevallen wordt vanwege het feit dat diegene lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender is, kunnen contact opnemen met Roze in Blauw.

Meer informatie vindt u op de website van Roze in Blauw.