Humanities Campus

Het project Humanities Campus is een samenwerking tussen de gemeente en de universiteit Leiden en gaat over de herontwikkeling van het Witte Singel-Doelencomplex. De universiteit is de uitvoerende partij. De Humanities Campus moet een aanwinst zijn voor de stad Leiden. Het geeft de stad de kans om de functie van universiteitsstad en Kennisstad verder te ontwikkelen.

 

 

Leiden heeft met haar universiteit, bibliotheken en musea een zeer sterke positie in de nationale en internationale Geesteswetenschappen. De faculteit is de afgelopen jaren flink gegroeid en verdere groei wordt verwacht. De Universiteit Leiden en de gemeente willen die sterke positie verder uitbouwen. Er wordt een mooi nieuw stukje binnenstad opgeleverd en nieuwe gebouwen waar verschillende onderdelen en partners van de Faculteit der Geesteswetenschappen zich vestigen.

Stedenbouwkundig plan Humanities Campus aangepast

Het stedenbouwkundig plan is een aanpassing op het in 2019 vastgestelde stedenbouwkundig plan. De belangrijkste wijzigingen van dit nieuwe plan zijn het behoud van het woonblok Doelencomplex en een kleiner universiteitsprogramma. In 2023 zal het college ook het aangepaste beeldkwaliteitsplan behandelen en vrijgeven voor een inspraakperiode.

De bouwmassa (het totaal aan gebouwen) is veranderd ten opzichte van het eerdere stedenbouwkundig plan. De twee gebouwen aan de Doelenzijde Reuvens en Lipsius Zuid maken een in hoogte geleidelijke overgang naar de omliggende bebouwing in de stad.  Dit geldt tevens voor de overgang naar het woonblok aan de Cleveringasteeg. De bouwhoogtes zijn goed op elkaar afgestemd.

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.