Corantijnstraat en Paramaribostraat

Er zijn plannen om de Corantijnstraat en Paramaribostraat, in het noordelijke deel van de wijk de Kooi, te herontwikkelen. Het gaat om drie woonblokken van in totaal 88 appartementen. Stichting Portaal is de eigenaar van deze woonblokken. Portaal wil de drie woonblokken slopen en op deze plek nieuwe woningen bouwen.

De gemeente en Portaal willen graag dat er meer woningen worden gebouwd, omdat het aantal woningen in Leiden vergroot moet worden. Om te mogen slopen, moet Portaal zorgen voor 70% of meer draagvlak onder de mensen die in deze woningen wonen. Dit draagvlak is eind 2019 behaald. Daarom krijgt stichting Portaal medewerking van de gemeente om een plan te maken voor nieuwbouw en over een aantal jaar te slopen.

Nota van Uitgangspunten

Op dit moment is de Nota van Uitgangspunten (NvU) in voorbereiding. Hierin staan de uitgangspunten waaraan de bouwplannen moeten voldoen. Naast gemeentelijk beleid zijn de aandachtspunten uit de buurt belangrijk voor het opstellen van de NvU. De bewonersbijeenkomst heeft op 10 maart plaatsgevonden.

Na het opstellen van de NvU en het vaststellen van de NvU door het college van burgemeester en wethouders, komt op deze website een terugkoppeling of en hoe de aandachtspunten verwerkt zijn. Daarnaast wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd waar geïnteresseerden een toelichting kunnen krijgen. De datum hiervan is nog niet bekend, de verwachting is in het najaar van 2020.

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.