Corantijnstraat en Paramaribostraat

Stichting Portaal gaat in de Corantijnstraat en Paramaribostraat, in het noordelijke deel van de wijk de Kooi, 2 nieuwe appartementengebouwen bouwen met sociale huur appartementen. Ook de woonomgeving wordt opnieuw ingericht.

De bestaande, verouderde portiekflats met 88 appartementen worden hiervoor gesloopt en hiervoor in de plaats komen 160 tot 170 sociale huur appartementen. Stichting Portaal heeft voldoende draagvlak onder de bewoners gevonden voor de plannen. Er komen twee gebouwen terug met diverse appartementen, die verschillen in grootte en aantal kamers. Bij het bouwen en inrichten van de groene buitenruimte is er aandacht voor biodiversiteit en het tegengaan van droogte, wateroverlast en hittestress.

Luchtfoto van het projectgebied

De gemeente en Portaal willen graag dat er meer woningen worden gebouwd, omdat de woningnood in Leiden groot is.

Nota van Uitgangspunten

De bewoners zijn betrokken geweest bij de concept Nota van uitgangspunten. Hierin staan de uitgangspunten en randvoorwaarden waaraan de bouwplannen moeten voldoen. 

De gemeenteraad heeft op 9 november 2021 de Nota van uitgangspunten vastgesteld. Zie ook het raadsbesluit

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.

  • Uitwerking bewonersavond Herontwikkeling Corantijnstraat / Paramaribostraat 10 maart 2020

    Doel van de avond: ophalen aandachtspunten voor de Nota van Uitgangspunten. De Nota van Uitgangspunten wordt opgesteld door de gemeente in samenspraak met Portaal en dit document wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

    Lees meer