Koninklijke onderscheiding (lintje)

Heeft iemand veel voor de maatschappij gedaan en wilt u die persoon voordragen voor een koninklijke onderscheiding? Dien de aanvraag dan altijd in bij de gemeente waar de kandidaat woont.

Aanvragen

Wilt u iemand voordragen voor een koninklijke onderscheiding? Lees dan hoe de procedure gaat op de website van de Kanselarij der Nederlandse Orden. Neem vervolgens contact op met de gemeente waarin de kandidaat woont. In Leiden doet u dat via een mail naar kabinet@leiden.nl of bel met de gemeente: 14 071.

De gemeente gaat na of de het inderdaad bijzonder genoeg is voor een koninklijke onderscheiding. Ook krijgt u uitleg over wat u vervolgens kunt doen.

Iemand in Leiden voordragen voor een koninklijke onderscheiding gaat als volgt:

De minister bepaalt daarna of de kandidaat de koninklijke onderscheiding krijgt. De burgemeester brengt u schriftelijk op de hoogte van het besluit.

Hoe lang duurt het?

De behandeling van een voorstel kost veel tijd. Na aanvraag duurt het minimaal 6 maanden tot de uitreiking van een koninklijke onderscheiding. Daarom is het belangrijk om de onderscheiding op tijd aan te vragen.

  • Wilt u dat de onderscheiding tijdens de 'lintjesregen' voor Koningsdag wordt uitgereikt? Dien het voorstel dan vóór 1 juli in het jaar ervoor bij de gemeente in.
  • Gaat het om een uitreiking tijdens een andere gelegenheid? Dan moet u het voorstel minimaal 6 maanden van tevoren naar de gemeente sturen.