Bewijs van garantstelling of onderdak (voor bezoek uit het buitenland)

Komt iemand uit het buitenland bij u logeren? En heeft deze persoon een visum nodig? Dan moet u soms een formulier invullen. U bewijst hiermee dat de bezoeker bij u logeert. U kunt er ook een financiële garantstelling mee regelen. Wanneer de bezoeker bijvoorbeeld schulden maakt, dan moet u die betalen.

Voorwaarden

U moet genoeg inkomen hebben om garant te kunnen staan. Kijk voor de inkomenseisen en de andere voorwaarden op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Meenemen naar de afspraak

  • Ingevuld formulier van de IND: Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking. Let op: zet uw handtekening nog niet. U moet ondertekenen in het bijzijn van een ambtenaar. Dit heet uw handtekening laten ‘legaliseren’.
  • Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap? Dan moet uw partner meekomen om een handtekening te zetten (alleen bij garantstelling).
  • Geldig identiteitsbewijs.
  • Pinpas of contant geld. Met pin betalen heeft de voorkeur.

Wanneer is het nodig? 

  • U wilt iemand uit het buitenland uitnodigen. Deze persoon logeert bij u en heeft een visum nodig. Vul alle vragen op het formulier over logies op het formulier (3a) van de IND in.
  • U wilt financieel garant staan voor iemand uit het buitenland. Deze persoon heeft een visum nodig. Vul alle vragen over garantstelling (3B) in.

Het hangt van uw situatie af welke delen van het formulier u moet invullen.

Kosten 

Het legaliseren van een bewijs van garantstelling of onderdak kost € 16,60 per document.

Meer informatie

Op de website van de IND.