Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikten

Bent u 50 jaar of ouder en voor een deel werkloos? Dan komt u na uw uitkering uit de Werkloosheidswet (WW) of Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) mogelijk in aanmerking voor een IOAW-uitkering.

Dit is een uitkering op (ten minste) het bijstandsniveau. U krijgt de uitkering volgens de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW).

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een IOAW-uitkering als u:

  • bent geboren voor 1 januari 1965
  • onvoldoende inkomen hebt om van te leven. Het inkomen van uw partner telt ook mee. Het inkomen van minderjarige kinderen telt niet mee.

Daarnaast voldoet u aan minimaal 1 van de volgende voorwaarden:

  • U werd op of na uw 50e jaar werkloos maar u hebt nog niet de AOW-leeftijd. U kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering. Hebt u wel de AOW-leeftijd? Dan komt u misschien in aanmerking voor de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) via de Sociale Verzekeringsbank.
  • U kreeg op of na uw 50e jaar recht op een WGA-uitkering. Deze WGA-uitkering stopte omdat u bij uw herkeuring voor minder dan 35% arbeidsongeschikt was.
  • U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan 80%). En u had op 28 december 2005, voor de komst van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), een IOAW-uitkering.