Betalingsregeling belastingen

Kunt u uw gemeentelijke belastingen zoals de onroerende zaakbelasting en heffingen zoals rioolheffing niet op tijd betalen? Dan kunt u een betalingsregeling aanvragen. 

Komt u in aanmerking voor een betalingsregeling? Dan kunt u de belastingen in termijnen betalen of uitstel van betaling krijgen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor een betalingsregeling zijn voor iedereen anders. Het ligt aan hoeveel u verdient en hoeveel geld u hebt.

Aanvragen

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) zorgt namens de gemeente Leiden voor de heffing en het innen van gemeentelijke belastingen.

Vraagt u een betalingsregeling aan? Dan bespreekt de BSGR de voorwaarden met u. Vraag de betalingsregeling aan binnen 2 maanden na de datum die op uw aanslag staat. U kunt een betalingsregeling aanvragen via MijnBSGR. U hebt hiervoor DigiD nodig.

Gegevens

Vraagt u een betalingsregeling aan? Zorg dan dat u een overzicht van uw financiële gegevens hebt:

  • loonstrook
  • huurcontract of afschrift van hypotheeklasten
  • overzicht van bijzondere kosten, zoals ziektekosten en schulden

Tijdens het bespreken van de voorwaarden van de betalingsregeling kan de BSGR om deze gegevens vragen.

Hoelang duurt het?

U hoort binnen 2 weken het besluit van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR).