Bijzondere bijstand

Hebt u een laag inkomen? En moet u onverwacht extra kosten maken? Bijzondere bijstand is een uitkering voor dingen die u écht nodig hebt, maar niet zelf kunt betalen. De kosten moeten bijzonder en noodzakelijk zijn. Bijzondere bijstand is bedoeld als laatste mogelijkheid. Soms kunt u kosten ook uitstellen of zijn er andere oplossingen.

De gemeente betaalt bijzondere bijstand als lening of als gift.

Voorwaarden

Of u bijzondere bijstand krijgt en hoeveel bijzondere bijstand u krijgt hangt af van:

 • De hoogte van uw inkomen.
 • De hoogte van uw vermogen.
 • Bijzondere uitgaven, zoals alimentatie.

U kunt bijzondere bijstand aanvragen als u in elk geval aan alle hieronder genoemde voorwaarden voldoet:

 • U hebt de kosten nog niet gemaakt.
 • De kosten zijn aantoonbaar noodzakelijk en onverwacht.
 • U moet de kosten maken door bijzondere of dringende omstandigheden
 • U kunt de kosten niet uitstellen.
 • U kunt de kosten niet op een andere manier vergoed krijgen. Bijvoorbeeld via de zorgverzekering of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
 • U hebt onvoldoende inkomen of eigen vermogen om de kosten te betalen.

De gemeente kijkt per aanvraag of de kosten noodzakelijk zijn. En of er bijzondere of dringende omstandigheden zijn.

Alle landelijke voorwaarden vindt u bij de Rijksoverheid. Meer informatie over de bijzondere bijstand vindt u ook op de website van het Nibud.

Aanvragen

Bijzondere bijstand kunt u online aanvragen. Hiervoor hebt u uw DigiD nodig.

Kunt u geen online aanvraag doen?
Vul dan het formulier Bijzondere Bijstand (pdf, 278 kb) in en stuur het op naar de gemeente.

Hebt u geen printer? U kunt ook bellen naar 14071, keuze 1. Wij sturen dan een aanvraagformulier naar u op.

Hoelang duurt het?

Binnen 8 weken na uw aanvraag ontvangt u van de gemeente Leiden een brief met het besluit. Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan ontvangt u het bedrag op uw bankrekening.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen voor bijvoorbeeld:

 • Budgethulp of kosten van financiële ondersteuning (bijvoorbeeld een curator, mentor of bewindvoerder).
 • Eigen bijdrage kinderopvang
 • Kosten die voortkomen uit chronische ziekte of handicap.
 • Rechtshulp.
 • Noodzakelijke kinderopvang.
 • Leges gehandicaptenparkeerkaart.
 • Babypakket (vanaf het moment dat u minstens 28 weken zwanger bent van uw eerste kind).
 • Noodzakelijke reiskosten.
 • Verhuiskosten bij een noodzakelijke verhuizing.
 • Kosten inrichting woning bij een noodzakelijke verhuizing.
 • Woonkosten (als uw woonlasten erg hoog zijn vergeleken met uw inkomen).

Bijzondere bijstand is maatwerk. Dat betekent dat de gemeente per aanvraag kijkt of er bijzondere bijstand voor mogelijk is. U kunt daarom aan deze voorbeelden geen rechten ontlenen.

Wilt u een wijziging doorgeven? Gebruik het wijzigingsformulier (pdf, 99 kb) om uw informatie door te geven. Of bel uw contactpersoon bij Werk en Inkomen. Via het wijzigingsformulier kunt u het volgende doorgeven:

 • Inkomsten.
 • Wijziging in uw vermogen of bezit.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • Bankrekeningnummer (IBAN).
 • Er is iemand bij u op uw adres komen wonen, of iemand woont niet meer bij u.
 • U hebt een kind gekregen of u bent gaan samenwonen.

Vul het wijzigingsformulier in en stuur het samen met de gevraagde bewijsstukken naar: Gemeente Leiden Team Werk & Inkomen Postbus 9102 2300 PC Leiden Of lever het in op het Stadskantoor, Bargelaan 190 in Leiden.

Hebt u nog vragen?

Bel uw contactpersoon van Werk & Inkomen. U kunt uw contactpersoon bereiken op werkdagen via telefoonnummer 14 071 (keuze 1).