Subsidie Lokale energie-initiatieven Leiden

Vanaf 1 maart kunt u via deze pagina een aanvraag voor een subsidie Lokale energie-intiatieven Leiden indienen.  De aanvraag moet ingediend worden via het webformulier dat vanaf 1 maart op deze pagina staat en moet voor 1 april bij de gemeente binnen zijn. Hieronder staat vast de belangrijkste informatie over de regeling op een rijtje.

Doelstelling van de subsidieregeling  

De subsidieregeling Lokale energie-initiatieven Leiden heeft tot doel (de betrokkenheid van Leidse inwoners bij) de energietransitie te stimuleren. Het gaat vooral om concrete acties en activiteiten die een positief effect hebben op de betrokkenheid van bewoners bij de energietransitie en/of op de CO2-reductie in de stad. De subsidieregeling is niet bedoeld voor de aanschaf van duurzame maatregelen en ook niet voor onderzoek.

Het is nadrukkelijk de bedoeling om met concrete acties zo veel mogelijk verschillende groepen inwoners te betrekken bij de energietransitie. Dus niet alleen de duurzame voorlopers maar ook de grote middengroep van mensen die best willen verduurzamen maar niet goed weten hoe.
Ook is het de wens van de gemeente om mensen met een kleine beurs te betrekken en te laten zien hoe ze op relatief eenvoudige manieren al stappen kunnen.

Graag krijgen we in de aanvraag zo veel mogelijk inzicht in de verwachte meetbare uitkomsten van de inspanningen.

Voorbeelden

Met deze subsidieregeling wil de gemeente  initiatieven ondersteunen die er voor zorgen dat er zo veel mogelijk verschillende groepen worden bereikt. Dus zowel huurders als woningeigenaren, VvE’s, gepensioneerden, jongeren, gezinnen, mensen die gaan verhuizen en verbouwen, enzovoort.

Voorbeelden van mogelijke acties:

 • Het opzetten van een collectieve inkoopactie voor een duurzame maatregel bijvoorbeeld voor spouwmuurisolatie.
 • Warmtecamera-acties waarbij bewoners door middel van infraroodbeelden inzicht krijgen in het energieverlies in hun woning.
 • Acties gericht op het plaatsen van kleine maatregelen als tochtstrips en radiatorfolie, eventueel gecombineerd met de inzet van energieadvies door energiecoaches.
 • Het opzetten van een energiebesparingswedstrijd’ waarbij verschillende wijken of straten tegen elkaar strijden wie de meeste energie kan besparen.
 • Het organiseren van bewonersbijeenkomsten over (no regret) duurzame maatregelen als isolatie of zonnepanelen.
 • Acties gericht op het terugdringen van energiearmoede.
 • Het geven van workshops ‘koken op inductie’ met voorlichting en eventueel concrete offertes zodat bewoners afstappen van koken op gas.
 • Het betrekken van makelaars en financiële dienstverleners zodat zij hun klanten goed kunnen informeren over verduurzaming en de ondersteuning die Leidse inwoners hierbij kunnen krijgen.
 • Het opzetten van een samenwerking met middelbaar beroepsonderwijs zodat goed geschoold technisch personeel straks de handen uit de mouwen kan steken om woningen te verduurzamen.
 • Het opzetten van groepjes buurtbewoners die samen monitoren tot welke temperatuur ze hun CV-ketel kunnen verlagen. De standaardtemperatuur is ongeveer 80/90 graden, maar hoe beter geïsoleerd de woning is, hoe lager de temperatuur ingesteld kan worden. De bedoeling is dat bewoners de woning steeds een stapje verder isoleren.
 • Het opzetten van een samenwerking met makelaars en/of financiële dienstverleners om bewoners te informeren en te ontzorgen.

Voor wie?

De subsidie kan worden aangevraagd door woningeigenaren, huurders en wijkambassadeurs (gebruik onder Aanvragen het formulier voor inwoners) of door een (wijk)vereniging, stichting of coöperatie (gebruik onder Aanvragen het formulier voor organisaties).

Bepalingen

 • Voor de subsidieregeling is in de periode 2021 t/m 2023 een bedrag van in totaal € 250.000,- per jaar beschikbaar. Het maximaal te verstrekken bedrag per aanvrager per jaar is € 15.000.
 • Aanvragen worden beoordeeld op basis van een bij de subsidieregeling vastgesteld beoordelingsprotocol.
 • Een aanvraag kan in 2 rondes worden ingediend, namelijk voor 1 april of voor 1 september van het kalenderjaar.
 • Er zitten geen financiële schotten tussen de aanvraagrondes, dus in theorie kan het zo zijn dat het hele budget in de eerste ronde al wordt verstrekt.