Betalingsregeling belastingen

Kunt u uw gemeentelijke belastingen zoals de onroerende zaakbelasting en heffingen zoals rioolheffing niet op tijd betalen? Dan kunt u een betalingsregeling aanvragen. 

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u de belastingen in termijnen betalen of uitstel van betaling krijgen.

Voorwaarden

Of u een betalingsregeling krijgt is afhankelijk van hoeveel u verdient en hoeveel geld u heeft. Dit bepaalt ook wat u voor betalingsregeling krijgt. En onder welke voorwaarden. Deze voorwaarden zijn voor iedereen anders.