Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Uit een VOG blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar is voor de taak of functie die u gaat uitvoeren in een nieuwe baan.

Een werkgever kan bijvoorbeeld om een VOG vragen als u met kinderen of als u met persoonsgegevens gaat werken.

Voorwaarden

 • U vraagt de VOG aan samen met degene die erom vraagt, meestal een werkgever of een vereniging.

Aanvragen

Een VOG kunt u online aanvragen of u maakt een afspraak met de gemeente om naar de balie te komen. Online aanvragen is goedkoper.

Let op: Er zijn bedrijven die tegen betaling een VOG voor u aanvragen. De gemeente raadt dit af. Vanwege extra kosten en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens. U kunt een VOG veilig en voordelig online aanvragen bij Justis of schriftelijk bij de gemeente.

Online aanvragen

Voor het online aanvragen van een VOG heeft u uw DigiD en iDEAL nodig. Uw (nieuwe) werkgever heeft uw e-mailadres nodig om het formulier in te kunnen vullen en naar u te verzenden.

 • Uw werkgever opent de website van Dienst Justis en logt in met eHerkenning.
 • De werkgever vult de eigen gegevens in en verzendt het formulier via de website van Dienst Justis.
 • U ontvangt per e-mail een link naar de website en logt in met uw DigiD.
 • U vult de aanvraag verder in en verzendt het formulier via de website van Dienst Justis.

Afspraak bij de balie

Vraag uw VOG als het mogelijk is online aan via uw werkgever en Justis. Lukt dat niet, bel dan 14 071. Houdt er wel rekening mee dat het aanvraagformulier van te voren moet zijn ingevuld door de werkgever en door uw werkgever ondertekend en afgestempeld moet worden. Anders kunnen wij u niet verder helpen aan de balie. 

Kosten

 • € 33,85 bij online aanvragen
 • € 41,35 aan de balie

Hoelang duurt het

Behandeling van de aanvraag duurt ongeveer 4 weken.

Er is een regeling voor het aanvragen van een gratis VOG via de dienst Justis voor vrijwilligers die met minderjarigen werken of met verstandelijke beperkten. Deze vrijwilligers kunnen via hun organisatie een gratis VOG alleen digitaal aanvragen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de vereniging NOV of de website van Justis.

Regeling gemeente Leiden

De gemeente Leiden heeft een eigen regeling voor vrijwilligers die niet in aanmerking komen voor de landelijke regeling. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • vrijwilligers die werken met mensen met een fysieke beperking (bijvoorbeeld ouderen, gehandicapten)
 • vrijwilligers die werken met mensen met een psychische beperking
 • vrijwilligers die werken met laaggeletterden
 • vrijwilligers die werken met asielzoekers
 • vrijwilligers die werken met minderjarigen (die niet in aanmerking komen voor de gratis regeling via dienst Justis)
 • vrijwilligers die werken met verstandelijk beperkten (die niet in aanmerking komen voor de gratis regeling via dienst Justis)

Aanvragen

 • Download het formulier van de website van Justis.
 • Vul bij functie: ‘vrijwilligerswerk’ in en maak een afspraak om naar de balie te komen.

Afpraak maken

Een spoedprocedure voor een VOG-aanvraag kan alleen via Justis. Kijk onder ‘veel gestelde vragen over de VOG’ op de website van Justis voor de voorwaarden.

U kunt iemand anders uw VOG laten opvragen. Daarvoor moet u die persoon machtigen. De gemachtigde vraagt de VOG dan namens u aan bij de afdeling burgerzaken. Meer informatie en het machtigingsformulier vindt u op de website van Justis.