Uittreksel (BRP) kiezen

Een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) is een verklaring dat u staat ingeschreven bij de gemeente Leiden.

Er zijn verschillende soorten uittreksels. Er zijn uittreksels voor bijvoorbeeld een bewijs van Nederlanderschap en een bewijs van in leven zijn, of een uittreksel dat u nodig hebt als u een huis gaat kopen of huren. U kiest het uittreksel dat u nodig hebt in het formulier ‘Uittreksel aanvragen’. Als u het uittreksel in het buitenland moet gebruiken kunt u kiezen voor een internationale versie.

Voorwaarden

  • U moet in Leiden ingeschreven staan om een aanvraag te kunnen doen.
  • Een uittreksel kost € 16,60.

Aanvragen

Vraag het uittreksel aan via de knop ‘Uittreksel aanvragen’. U logt in met uw DigiD. Hebt u nog geen DigiD? Ga naar DigiD. U betaalt online met iDeal. Kunt u niet met iDeal betalen, of wilt u dit niet online regelen? Maak dan een afspraak om naar het Stadskantoor te komen.

U kiest het uittreksel dat u wilt aanvragen in het aanvraagformulier. Hieronder leest u uit welke soorten uittreksels u kunt kiezen.

Uittreksel Basisregistratie Personen

Een bewijs dat u in de gemeente Leiden woont en bent ingeschreven. Dit uittreksel kunt u nodig hebben voor het inschrijven bij een school of opleiding. Op dit uittreksel staat uw volledige naam, geboortedatum en plaats, uw geslacht en de datum van afgifte van de akte met een handtekening van de ambtenaar.

Bewijs van in leven zijn (voor gebruik in Nederland)

Een officiële verklaring dat u in leven bent. Een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kan hierom vragen. Hebt u een brief van uw pensioenfonds ontvangen waarin gevraagd wordt om een bewijs van leven? Dan kunt u dit bewijs gratis aanvragen door een afspraak te maken om naar de balie te komen. Neem de brief mee naar de afspraak.

Uittreksel Basisregistratie Personen met burgerlijke staat

Een bewijs dat u in de gemeente Leiden woont en uw burgerlijke staat (bijvoorbeeld getrouwd of ongehuwd). Op dit uittreksel staat uw volledige naam, geboortedatum en plaats, uw geslacht, uw burgerlijke staat en de datum van afgifte en een handtekening van de ambtenaar.

Uittreksel Basisregistratie Personen met nationaliteit

Op dit uittreksel staat uw volledige naam, geboortedatum en plaats, uw geslacht, de ingangsdatum Nederlandse nationaliteit en de datum van afgifte en een handtekening van de ambtenaar.

Uittreksel Basisregistratie Personen met uw huidige en vorige woonadressen

Dit uittreksel hebt u nodig bij het kopen of huren van een woning. Op dit uittreksel staat uw volledige naam, geboortedatum en plaats, uw geslacht, de datum waarop u bent ingeschreven bij de gemeente, de datum waarop u bent ingeschreven op het huidige adres, uw vorige woonadressen en alle ingeschreven gezinsleden (getrouwd/geregistreerd en kinderen) en de datum van afgifte en een handtekening van de ambtenaar.

Internationaal uittreksel basisregistratie personen

Dit uittreksel kunt u nodig hebben voor de ambassade/consulaat of instanties in het buitenland, bijvoorbeeld als u gaat reizen met minderjarige kinderen. Op een internationaal uittreksel staan de gegevens in deze talen: Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans en Turks. Op dit uittreksel staat uw volledige naam, geboortedatum en plaats, uw geslacht, uw nationaliteit, de gegevens van uw ouders en de datum van afgifte en een handtekening van de ambtenaar.

Als u een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) voor het buitenland nodig hebt, maakt u een afspraak om naar de balie te komen voor een meertalig attestatie de vita.

Aanvragen vanuit het buitenland

Als u een attestatie de vita in het buitenland wilt aanvragen moet u een afspraak maken bij het Nederlandse consulaat of ambassade. Informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Wilt u liever de uittreksels aan de balie in het Stadskantoor aanvragen? Maak dan online een afspraak. Neem altijd een geldig legitimatiebewijs mee naar de afspraak. Maak een afspraak Wilt u een:

  • Bewijs van in leven zijn voor gebruik buiten Nederland (attestatie de vita) aanvragen
  • Internationaal uittreksel aanvragen

Maak dan een afspraak. Neem altijd een geldig legitimatiebewijs mee naar de afspraak. Maak een afspraak

U krijgt het uittreksel in 2 weken thuisgestuurd. Voor internationale uittreksels is de levertijd maximaal 4 weken.

U kunt iemand machtigen om het uittreksel persoonsgegevens voor u op te laten halen bij de balie van het Stadskantoor. Maak hiervoor een afspraak. Degene die u hiervoor toestemming geeft, neemt mee naar de afspraak: