Legaliseren van buitenlandse documenten voor gebruik in Nederland

Als er levensgebeurtenissen in het buitenland hebben plaatsgevonden, bent u verplicht die te laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente waar u woont. Het kan gaan om bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, overlijden, echtscheiding, erkenning of adoptie. De documenten hiervan worden ook wel brondocumenten genoemd.

Een buitenlands document van een land buiten de Europese Unie is niet automatisch rechtsgeldig in Nederland. Controleer daarom via de website van de Rijksoverheid of uw documenten een legalisatie of apostille nodig hebben.

Hoe lang duurt het?

Legalisatie of verificatie van documenten kan enkele maanden duren. Dit hangt af van de lokale instantie die de documenten moet legaliseren of verifiëren.

Afspraak maken

Nadat u de documenten heeft laten legaliseren kunt u een afspraak maken bij de gemeente om ze te laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). 

Afspraak maken

    Meer informatie