Ik wil mijn pincode van het kentekenparkeren wijzigen

Stap 1: inloggen

schermafbeelding inlogscherm

U kunt zelf de pincode van het kentekenparkeren via het e-loket aanpassen.
Ga naar www.leiden.nl/e-loket en log in met uw DigiD.

Stap 2: productoverzicht

schermafbeelding productoverzicht

In het Productoverzicht staat uw parkeervergunning – zorgvergunning of verenigingsvergunning – vermeld. In de eerste kolom zie u het vergunningnummer; klik op dit nummer.

Stap 3: details productoverzicht

schermafbeelding details productoverzicht

U komt nu in het scherm met detailinformatie. Halverwege ziet u de button Wijzig PIN, klik hierop.

Stap 4: wijzig pincode

afbeelding scherm wijzigen pincode

Een nieuw scherm wordt geopend. Hier kunt u een nieuwe, zelfbedachte pincode met vier cijfers invoeren. U wordt gevraagd deze nieuwe pincode ter bevestiging nog een keer in te vullen. Klik vervolgens op OK.

Uw pincode is nu gewijzigd.