Ik wil een kenteken van mijn bestaande mantelzorgvergunning wijzigen

I. Wijzigen kenteken mantelzorgparkeervergunning

Stap 1:

Het wijzigen van een kenteken, gekoppeld aan uw digitale mantelzorg-parkeervergunning, gaat via het e-loket van de gemeente Leiden op
www.leiden.nl/e-loket. Log in met uw DigiD en houd het nieuwe kentekenbewijs van
uw mantelzorgverlener(s) bij de hand.

Stap 2:

Voor het wijzigen van een kenteken van uw bestaande mantelzorgparkeervergunning moet u uw bestaande vergunning wijzigen. In het beginscherm zit u bij uw producten Mantelzorgvergunning staan. Klik op de button Wijzigen achter Mantelzorgvergunning.

Nota bene: het wisselen tussen de bestaande kentekens van uw mantelzorgverleners doet u eenvoudig via Ingeplande activaties. U vindt dit tabblad bij de details van uw product. Klik hiervoor op de blauwe cijfers voor Mantelzorgvergunning. Deze handleiding gaat over het wijzigen van een kenteken omdat uw mantelzorgverlener een nieuwe auto hebt.

Stap 3:

Er verschijnt nu een scherm waarin u wordt gevraagd of uw product inderdaad wilt wijzigen of opzeggen. Klik op OK.

Stap 4:

In het volgende scherm kunt u aangeven welke wijziging u wilt doorvoeren.
Vink eerst het bolletje Kenteken toevoegen/wijzigen/verwijderen aan, en vervolgens het bolletje Wijzigen, zoals in het voorbeeld aangegeven.

Vervolgens geeft u nog aan welk kenteken u wilt wijzigen.
Klik op Volgende stap.

Stap 5:

U wordt nu gevraagd het nieuwe kenteken van uw mantelzorgverlener in te vullen. Kies voor Nederlands kenteken en vul het kenteken in van het voertuig van uw tweede mantelzorgverlener. Vervolgens klikt u op Controleer bij RDW.

Stap 6:

U krijgt nu de melding te zien dat het kenteken niet op naam van de aanvrager staat. Dat klopt, want u bent de aanvrager en het betreft de auto van uw mantelzorgverlener. Klik hier op OK.

Stap 7:

U hebt nu twee mogelijkheden:

1. Uw mantelzorgverlener heeft een leaseauto

Heeft uw mantelzorgverlener een leaseauto (maar geen private lease), dan klikt u deze optie aan en uploadt u de volgende documenten: het leasecontract en de berijdersverklaring. Beide documenten staan op naam van uw mantelzorgverlener.

Nota bene: er staat ‘u’ geschreven maar hier wordt uw mantelzorger bedoeld. Klik na het uploaden op Volgende stap.

2. Uw mantelzorgverlener heeft een eigen auto (inclusief private lease)

Heeft uw mantelzorgverlener een eigen auto of met private lease, kies dan optie Voertuig mantelzorgverlener. Er staat aangegeven welk document u moet uploaden: het leasecontract of het kentekenbewijs. Het document staat op naam van uw mantelzorgverlener.

Nota bene: hier staat bij private lease ‘u’ geschreven maar hier wordt uw mantelzorger bedoeld. Klik na het uploaden op Volgende stap.

Controleer uw gegevens en klik op Akkoord. Vervolgens controleren wij uw aanvraag. Na onze goedkeuring ontvangt u – ongeveer na een week – een mail dat u het kenteken is gewijzigd.

II. Vervolgen wijzigen kenteken mantelzorgparkeervergunning na goedkeuring

Stap 1:

Na het ontvangen van onze e-mail met goedkeuring, moet u het nieuwe kenteken nog valideren. Als u opnieuw inlogt met uw DigiD in het e-loket, ziet u bij Lopende aanvragen uw mantelzorgparkeervergunning. Klik op Open. Het nieuwe kenteken staat nu actief.

Let op: als uw eerste mantelzorgverlener met de auto komt, moet u dus het actieve kenteken wijzigen.

Stap 2:

U ziet bij Uw producten welk kenteken actief staat. Op de afbeelding hierboven is dit het meest linker kenteken (hier groen omcirkeld).