Hoe wissel ik tussen de kentekens van mijn mantelzorgverleners bij mijn mantelzorgvergunning?

Stap 1: inloggen

schermafbeelding inlogscherm

Hebt u twee mantelzorgverleners? Er kan slechts één mantelzorger tegelijk gebruikmaken van de mantelzorgparkeervergunning. Voor het wisselen tussen de kentekens van uw mantelzorgverleners gaat u naar het e-loket van de gemeente Leiden op www.leiden.nl/e-loket. Log in met uw DigiD.

Stap 2: productoverzicht

schermafbeelding productoverzicht

Op het beginscherm ziet u bij Uw producten de mantelzorgparkeervergunning staan met het actieve kenteken. Daarbij staat het meest linker kenteken (groen omcirkeld) actief. Wilt u het andere kenteken actief zetten? Klik op het vergunningnummer van uw Mantelzorgvergunning.

Stap 3: details

schermafbeelding Details van uw mantelzorgparkeervergunning

U ziet nu de Details van uw mantelzorgparkeervergunning. Klik op het tabblad Ingeplande activaties. Hier ziet u welk kenteken actief staat.

Stap 4: kenteken kiezen

schermafbeelding keuze kentekens

Bij twee mantelzorgverleners hebt u keuze uit twee kentekens. Vink het andere kenteken aan en kies of het direct is (nu) of op een toekomstig tijdstip. Klik op Opslaan. 

Stap 5: bevestiging

schermafbeelding productoverzicht

U komt nu weer in het overzicht van uw producten. Hier kunt u achter Mantelzorgvergunning checken of het juiste kenteken nu actief staat. Het meest linker kenteken (groen omcirkeld) staat actief.