3/7/20 Tegemoetkoming voor verlies inkomsten flexwerkers

Bent u als flexwerker vanwege de situatie rond het coronavirus inkomsten kwijtgeraakt? Dan kunt u mogelijk een eenmalige tegemoetkoming van 1.650 euro bruto krijgen van het UWV.

Flexwerkers die door de coronacrisis minder inkomsten hebben gehad in de maanden maart, april en mei komen mogelijk in aanmerking voor een eenmalige toelage van de rijksoverheid. De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) is bedoeld voor oproep- of invalkrachten en uitzendkrachten die minder inkomen hadden, maar niet in aanmerking komen voor een WW-uitkering, bijstand, of een andere socialezekerheidsregeling. Zzp’ers kunnen niet van deze regeling gebruikmaken.

Bekijk of u aan de voorwaarden voldoet en vraag tegemoetkoming aan via de website van het UWV.

Deadline: 12 juli

U kunt de tegemoetkoming nog tot en met zondag 12 juli 2020 aanvragen.