3/4/20 - Noodverordening verlengd t/m 28 april en extra maatregelen voor recreanten

In aansluiting op de verlengde landelijke maatregelen heeft de veiligheidsregio Hollands Midden ook de noodverordening aangepast. Op de bestaande 3e noodverordening is een aanvulling gekomen.

Kort gezegd zijn nu de volgende maatregelen van kracht:

  • Een verlenging van alle maatregelen in de 3e Noodverordening tot en met 28 april. Dat betekent afstand houden, zoveel mogelijk thuisblijven, sluiting van horeca, geen contactberoepen uitoefenen etc. 
  • Evenementen zijn tot 1 juni verboden.

En een belangrijke nieuwe maatregel:

  • Tot en met 10 mei is het in onze regio verboden om als toerist te overnachten op recreatieparken, campings, jachthavens, via tijdelijke kamerverhuur of in B&B’s. Deze maatregel geldt uitgezonderd vaste standplaatsen en tijdelijke bewoning.