27/12/21 Tijdelijk gedogen verruiming venstertijden Haarlemmerstraat en Breestraat i.v.m. lockdown

Het college van burgemeester en wethouders heeft net als in de eerdere lockdowns besloten tijdelijk het laden en lossen in de Haarlemmerstraat en in de Breestraat op maandag tot en met zaterdag tussen 11:00 en 13:00 te gedogen. Nu de meeste winkels in deze straten zijn gesloten vanwege de maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus (Covid-19) tegen te gaan, bezorgen de winkels hun producten bij de klant. Met dit gedoogbesluit hebben de winkels meer tijd om bevoorraad te worden en bestellingen van klanten aan bezorgdiensten mee te geven. Tegen sluipverkeer wordt nog wel opgetreden. Omdat vanwege de coronamaatregelen veel winkels en horeca in deze straten gesloten zijn en het aantal bezoekers in de straten fors is afgenomen, verwacht het college geen verkeersproblemen of onveilige situaties naar aanleiding van dit tijdelijke gedoogbesluit. Deze nieuwe situatie wordt gedoogd tot hiertoe geen aanleiding meer is.