18/9/20 Hollands Midden krijgt te maken met aangescherpte coronamaatregelen

Vanaf zondag 20 september 18.00 uur gelden de volgende aangescherpte maatregelen voor iedereen in onze regio:

Waarom deze maatregelen?

Begin september heeft de regering aangekondigd om zoveel mogelijk regionaal beleid te gaan voeren in de strijd tegen het coronavirus. Daarom wordt gekeken hoe de veiligheidsregio’s er op zichzelf voor staan en zijn terugkerende inschalingsoverleggen tussen Rijk en veiligheidsregio’s van start gegaan. Volgens het systeem van het kabinet wordt voor alle regio's wekelijks beoordeeld hoe de situatie is (de zogenaamde 'escalatieladder'). Er zijn drie niveaus: waakzaam, zorgelijk en ernstig. Hierbij wordt gekeken naar een aantal zogenaamde signaalwaarden. Deze zijn van invloed op de maatregelen die in de regio nodig zijn. Hollands Midden is samen met een aantal buurregio’s opgeschaald naar zorgelijk. Hier horen extra maatregelen bij, maar nog belangrijker is het om te bekijken waar en bij wie de besmettingen plaatsvinden. Dat kan dus per regio verschillen. De maatregelen kunnen daarom ook per regio verschillend zijn.

De basisregels blijven onveranderd geldig voor iedereen!

  • 1,5 meter afstand is de norm
  • schud geen handen
  • vermijd drukte en geef elkaar de ruimte
  • werk zoveel mogelijk thuis
  • was je handen vaak
  • hoest en nies in je elleboog

Wat gaat Hollands Midden nog meer doen?

Netwerkcommunicatie in getroffen groepen

Sinds eind juli zagen we het aantal besmettingen vooral in bepaalde groepen, zoals jongvolwassenen, studenten, mensen met een migratie-achtergrond en arbeidsmigranten. De laatste weken zien we de toename steeds breder in de samenleving. Deze besmettingen vinden vooral achter de voordeur plaats, waar handhaven niet mogelijk is. Daarom wordt er in alle 18 gemeenten van de regio extra ingezet op het benaderen van deze groepen, maar ook van (hun) werkgevers en aanvullend ook van de gevarieerde groep hulpbehoevenden. Lokale boegbeelden zullen worden ingezet om het draagvlak voor de maatregelen binnen de lokale gemeenschap te vergroten. Zij zoeken op verschillende, bij henzelf passende, manieren – luisteren, bespreken, waardering geven – de verbinding met de specifieke netwerken. Om zo de boodschap achter iedere voordeur te krijgen.

Handhaving op risicovolle locaties en omgevingen

De prioriteit van de handhaving ligt bij die gelegenheden waar de kans op besmetting het grootst is: horeca algemeen, horeca bij sport- en andere verenigingen, scholen, vakantierecreatie (incl. arbeidsmigranten) en jongeren.

Venstertijden voor kwetsbare groepen

Overheidslocaties kunnen gaan werken met venstertijden (=vaste tijden) voor kwetsbare groepen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gemeentehuizen, bibliotheken en zwembaden. Ook worden andere organisaties, zoals supermarkten en musea, gestimuleerd om dit in te stellen.

Verpleeg- en verzorgtehuizen en hulpbehoevenden

De nadruk ligt bij deze groep op voorkomen van de besmetting. En dat gaat niet alleen om de zorgvontvangers, maar ook om de zorgverleners. Waakzaamheid bij het naleven van de regels is hier van levensbelang.

Coronaregels: vergeet ze niet

We vragen extra aandacht voor het naleven van de basisregels en het nemen van coronamaatregelen in het openbare leven; zoals in winkels, sportkantines en horeca. Daarmee bedoelen we dat mensen bij binnenkomst altijd hun handen desinfecteren, dat overal 1,5 meter afstand wordt gehouden en dat dit aangemoedigd wordt door pijlen en andere markeringen; dat winkelmandjes weer worden geteld en gedesinfecteerd. En dat bij bezoek aan de horeca vooraf gezondheidschecks plaatsvinden en bezoekers aan de horeca hun contactgegevens geven.