11/5/20 Nieuwe noodverordening vanaf 11 mei van kracht

Het kabinet heeft besloten om vanaf maandag 11 mei stapsgewijs verschillende coronamaatregelen te versoepelen. In de veiligheidsregio Hollands Midden is per 11 mei dan ook een nieuwe noodverordening van kracht.

Deze noodverordening vervangt de versie van 29 april. Hiermee wordt regionaal invulling gegeven aan de landelijke regels en versoepelingen. De noodverordening is nodig om ervoor te zorgen dat de maatregelen om het coronavirus te beperken ook gehandhaafd kunnen worden.

De 5e noodverordening is na te lezen op de website van de veiligheidsregio: https://www.vrhm.nl.